12 novembre 2021

TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG: ÔNG PAUL DOUMER ĐÃ LÀM GÌ Ở VIỆT NAM.


Paul Doumer - Cầu Long Biên - Cầu Hàm Rồng Thanh Hóa

Trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, Ông Paul Doumer — Toàn quyền Đông Dương (từ 1897 đến 1902) đã làm những việc sau đây:

- Xây dựng tuyến đường sắt xuyên Đông Dương nối với Vân Nam Trung Quốc.


- Xây dựng cầu sắt Long Biên nối hai bờ sông Hồng, cũng là cây cầu đẹp và dài nhất khu vục Đông Nam Á. (Bấy giờ và cầu mang tên ông đến 1954).

- Xây dựng cầu Việt Trì nối hai bờ sông Lô.

- Xây dựng cầu Quay Hải Phòng bắc qua sông Tam Bạc.

- Xây dựng cầu Hàm Rồng Thanh Hóa nối hai bờ sông Mã.

- Xây dựng cầu Trường Tiền nối hai bờ sông Hương.

- Xây dựng cầu Bình Lợi nối sông Sài Gòn.

- Mở mang đường sá nối Nam Kỳ và Trung Kỳ.

- Chấp thuận đề xuất của ông Yersin và cho xây dựng thành phố Đà Lạt.

- Mở mang, xây dựng cảng Hải Phòng.

- Năm 1901 khởi công xây dựng Nhà Hát Lớn Hà Nội, một công trình văn hóa kiến trúc đặc sắc đến tận bây giờ vẫn chưa có nhà hát nào xứng tầm (trừ nhà hát Opera Thủ Thiêm vẫn còn nằm trên giấy)

- Đưa Hà Nội là một trong những thành phố châu Á đầu tiên có điện...

Theo quan điểm của Đảng ta: Việc Pháp cho xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng ở Đông Dương không ngoài mục đích khai thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên thiên nhiên của nước ta. Phục vụ chiến tranh nhanh chóng điều quân đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta. Mở trường học là để đào tạo đội ngũ tay sai cho thực dân Pháp. Xây dựng các công trình văn hóa, sở thú vườn hoa là để phục vụ giới thượng lưu giầu có ... Ừ thì cứ cho như thế là đúng đi...

Nhưng lạ: nhân công chủ yếu là bản xứ, dân số khi đó mới chỉ trên 9 triệu người và trên 95% là mù chữ “dân ngu khu đen”. Chỉ một nhiệm kỳ 5 năm Ông Paul Doume đã làm từng đó công việc. Ngày nay chúng ta có thêm thêm người bạn vàng Trung Hoa vĩ đại, với đội ngũ khoa học kỹ thuật phát triển, với số tiền đội vốn dự án lên gần cả nghìn tỷ đồng để xây dụng một đoạn đường sắt trên cao 13,1 km, từ Cát Linh tới Hà Đông khởi công từ năm 2008 đến nay (cuối năm 2019) trãi qua gần hai nhiệm kỳ Thủ tướng & 3 vị bộ trưởng GTVT đáng kính vẫn chưa hoàn thành. Lẽ nào thời đại của chúng ta thua xa thời một lão già người Pháp gần 100 năm về trước ...!?

***

Nguồn từ FB Nguyễn Thái Minh https://www.facebook.com/minh.nguyenthai.1