12 novembre 2021

VỜ .

Việt Khang

Một bầy người Vờ

vịn : Yêu và yêu rất nhiều !

Hở ra là Thịt hết .

Đất Nước mãi liêu xiêu .