12 novembre 2021

VTV HIỂU SAI VỀ NHÂN QUYỀN.

 Lưu Trọng Văn

Công an đánh người tại trụ sở

Gã 5 năm rồi nhà không tivi, coi đá bóng thì ra quán cafe vỉa hè, nên không theo dõi các chương trình của VTV.

Ngô Huy Cương một bạn facebook viết bài rất hay phê phán chương trình “Đối diện- Nhân quyền” tối hôm qua của VTV 1 khi người dẫn chương trình cho rằng:

+ Nhân quyền không phải là tuyệt đối;

+ Nhân quyền gì thì cũng phải theo pháp luật và không thể đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.


Ngô Huy Cương bình luận:

"Theo tôi hai nhận định này đi ngược lại với nhận thức và quan điểm về nhân quyền của Cách mạng Việt Nam.

Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc nhắc lại lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ:

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Qua đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh tâm niệm: nhân quyền hay quyền con người là những quyền tự nhiên đứng trên tất thảy.

Ngày nay cả thế giới thừa nhận rằng: quyền con người có ba đặc tính- đó là: nó là một quyền “phổ biến”; nó là một quyền “cơ bản”; và nó là một quyền “tuyệt đối”.

Đặc tính “phổ biến” thể hiện ở chỗ: không kể chủng tộc, nòi giống, giới tính, quốc tịch hay địa vị xã hội…, mọi người hay bất kỳ ai cũng có quyền như nhau.

Đặc tính “cơ bản” thể hiện ở chỗ: quyền này không thể chuyển nhượng được dù có bị từ chối hay vi phạm.

Đặc tính “tuyệt đối” thể hiện ở chỗ: quyền này là nền tảng cơ bản nhất của đời sống con người mà không thể bị hạn chế hay giảm bớt.

Vậy sao nhà đài lại chống lại đặc tính “tuyệt đối” của quyền con người?

Không những thế nhà đài lại còn theo lập luận kiểu Trung Quốc cho rằng chủ quyền hay lợi ích của dân tộc cao hơn nhân quyền. Lập luận của Trung Quốc như vậy là rất ngu xuẩn và trái với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng.

Một cộng đồng dân tộc lành mạnh không thể là một cộng đồng dân tộc như Khơ Me Đỏ xây dựng dựa vào Trung Quốc để tiêu diệt chính các thành viên trong cộng đồng mình.

Một cộng đồng dân tộc lành mạnh không thể không chú ý tới từng thành viên của nó để bảo đảm cho họ quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, trước hết bằng cách lo cho họ ăn, mặc, ở như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “ai cũng có cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành”. Đó chính là lợi ích dân tộc.

Lập luận chủ quyền cao hơn nhân quyền đã vô hình trung cho rằng việc thực hiện chủ quyền đó vi phạm nhân quyền.

Nhà đài chỉ nên là cơ quan báo chí đơn thuần để đưa tin thôi. Nếu nhà đài muốn hướng dẫn được dư luận hay muốn tham gia tuyên truyền chính trị hay pháp lý thì nhà đài còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và phải có cách làm thông minh hơn, mới có thể có thành tích?

Trước hết muốn có những lập luận lớn phải thuê chuyên gia. Ở các nước phát triển họ đều có những tổ chức chuyên về nhân quyền có chức năng tư vấn cho chính quyền ngay cả trong khâu làm luật.

Dân trí bây giờ cao rồi, vậy không nên nói bừa chỉ vì mình có quyền nói!

Phản tác dụng đấy nhà đài ạ!".

Gã tán đồng phản biện của Ngô Huy Cương. Chỉ thêm vài dòng thế này. Nhân quyền là vấn đề sống còn, cốt lõi của nhân loại. Nó có định nghĩa chung mà Uỷ ban Nhân quyền LHQ thể chế hoá bằng Tuyên ngôn Nhân quyền, VN là một thành viên ký cam kết tuân theo. Vì vậy không ai được quyền giải thích theo ý chủ quan của mình.

Việc người dẫn chương trình VTV1 do thiếu cẩn trọng trong việc nghiên cứu về nhân quyền đã áp đặt theo ai đó cách hiểu sai về nhân quyền, VTV cần phải chấn chỉnh ngay.

Theo gã đại diện VTV1 đã nhầm lẫn nhân quyền với tự do cá nhân.

Nhầm lẫn này rất không nên có ở một đài truyền hình QG.

 

  4-11-2021

 Lưu Trọng Văn