27 novembre 2021

Hạnh Phúc và Hạnh Phúc


Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm đang đầy hạnh phúc !