samedi 5 août 2017

CÂU CA TÀI TÌNH


"Hà nội không vội được đâu"
Câu ca rất chuẩn thuộc làu bấy nay
Hà nội hay thật là hay…
Nguồn: Tranh Trần Nhương