vendredi 4 août 2017

Lãnh sự Đức tại Hà Nội đóng cửa từ ngày 03/08/2017