30 juin 2015

KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNGThời điểm Đại Hội 12 đầu năm 2016 sắp tới đòi hỏi chúng ta phải nói thẳng, nói thật, nói hết với quảng đại quần chúng, với toàn thể đảng viên, với niềm hy vọng áp lực lên Đảng cầm quyền toàn trị để mong thoát khỏi sự tụt hậu ngày càng trầm trọng về mọi mặt của đất nước, đồng thời xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.

Các bài góp ý đã đăng :
- ông Lê Công Giàu : Thư đảng viên, không phải “Thế lực thù địch”!
- ông Võ văn Thôn : GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.
- ông Tống Văn Công : GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.
- ông Lê Thân : Bản góp ý “ Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 “
- Ông NguyễnThu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư Pháp Tp/ HCM : “QUY CHẾ BẦU CỬ ỨNG CỬ TẠI ĐẠI HỘI 12 “ ĐCSVN THEO QUYẾT ĐỊNH 244-QĐ/TW"
- GS Tương Lai : “Từ bỏ mô hình đã lựa chọn sai, mô hình Xã hội chủ nghĩa.”."
“Từ bỏ cái gọi là “Chủ nghĩa Mác-Lênin ”."
“Trung thực và nghiêm túc thực hiện “Điều mong muốn cuối cùng” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ”."

Chúng tôi giới thiệu bài "KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG" của ông Hà Tuấn Trung, đảng viên thuộc Chi bộ 10, Đảng bộ Phường Đội Cấn – Quận Ba Đình Hà Nội

Ông Hà Tuấn Trung: " Dư luận nhân dân cho rằng chất lượng của Đảng cộng sản Việt Nam bây giờ đã khác rất xa so với thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Đi đôi với những sai lầm về đường lối, Đảng lại dùng những biện pháp phi dân chủ, trấn áp mọi ý kiến khác biệt, coi cả những dân oan đi khiếu kiện hoặc những người biểu thị thái độ chống Trung Quốc xâm lược, bành trướng...cũng biến thành những “thế lực thù địch” !...
Làm như vậy là Đảng đã tự cô lập mình trước ý chí và nguyện vọng của nhân dân... tạo ra nguy cơ bùng nổ hỗn loạn, thậm chí xẩy ra nội chiến bất cứ lúc nào.
Nhiều đảng viên trung kiên của đảng cũng cảm thấy xấu hổ hơn là tự hào với danh hiệu đảng viên cộng sản hiện nay, lòng tin của nhân dân đối với Đảng đã giảm sút nghiêm trọng! Cảm nhận của nhân dân về sự vĩ đại của Đảng chỉ còn là những ký ức tiếc nưối trong quá khứ...Bên ngoài thì Trung Quốc với dã tâm bành trướng, thực sự là kẻ thù nguy hiểm đang uy hiếp nền độc lập, thống nhât toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta... "

KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG


--- (dự thảo 2 – ngày 12/6/2015) ---
Hà Tuấn Trung

Kính gửi :

- ĐAI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ XII
- BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tôi là Hà Tuấn Trung, đảng viên thuộc Chi bộ 10, Đảng bộ Phường Đội Cấn – Quận Ba Đình Hà Nội. Thực hiện quyền của đảng viên tại Điều 3 – Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hiện hành : “Đảng viên có quyền : “1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...”. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII - Cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng sắp họp, tôi xin kiến nghị Đại hội sửa đổi một số vấn đề quan trọng trong  Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng. 

1) Kể từ ngày thành lập Đảng cho đến khi lãnh đạo toàn dân giành được thắng lợi vang dội trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 và tiến hành thành công 2 cuộc kháng chiến “thần thánh” bảo vệ nền độc lập và thống nhất Tổ Quốc, Đảng ta xứng đáng với sự tôn vinh của nhân dân : quang vinh vĩ đại, được cả thế giới khâm phục !  Nguyên nhân căn bản của những thắng lợi đó là do có đường lối đúng, hợp ý nguyện của nhân dân và thực hiện đúng Tư tưởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh,  không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc... được nhân dân tin tưởng tuyệt đối và hết lòng ủng hộ, không quản ngại hy sinh, gian khổ...

Tuy nhiên, từ sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng ta đã phạm sai lầm về đường lối xây dựng đất nước dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, dẫn đến nguy cơ đổ vỡ vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Trong bối cảnh đó, Đại hội VI của Đảng đã nhận ra sai lầm và quyết định thay đổi đường lối, gọi là “đổi mới”, thực chất là từ bỏ một phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhờ đó mà đất nước thoát khỏi nghèo đói, khủng hoảng và có những bước phát triển nhất định...Nhưng do đổi mới còn nửa vời nên sự phát triển rất chậm chạp và không bền vững dẫn đến tụt hậu ngày càng xa so với các nước khác cùng có bước khởi đầu tương tự hoặc lạc hậu hơn ta rất nhiều. Trong khi đó tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng ngày càng nặng nề đã và đang phá nát Đảng từ bên trong

Dư luận nhân dân cho rằng chất lượng của Đảng cộng sản Việt Nam bây giờ đã khác rất xa so với thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Đi đôi với những sai lầm về đường lối, Đảng lại dùng những biện pháp phi dân chủ, trấn áp mọi ý kiến khác biệt, coi  cả những dân oan đi khiếu kiện hoặc những người biểu thị thái độ chống Trung Quốc xâm lược, bành trướng...cũng biến thành những “thế lực thù địch” !...Làm như vậy là Đảng đã tự cô lập mình trước ý chí và nguyện vọng của nhân dân... tạo ra nguy cơ bùng nổ hỗn loạn, thậm chí xẩy ra nội chiến bất cứ lúc nào. Nhiều đảng viên trung kiên của đảng cũng cảm thấy xấu hổ hơn là tự hào với danh hiệu đảng viên cộng sản hiện nay, lòng tin của nhân dân đối với Đảng đã giảm sút nghiêm trọng! Cảm nhận của nhân dân về sự vĩ đại của Đảng chỉ còn là những ký ức tiếc nưối trong quá khứ...Bên ngoài thì Trung Quốc với dã tâm bành trướng, thực sự là kẻ thù nguy hiểm đang uy hiếp nền độc lập, thống nhât toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta... 

Vì vậy đã đến lúc Đảng cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình đặng tiến hành đổi mới một cách căn bản và toàn diện nhằm cứu lấy Đảng, khôi phục lại lòng tin của nhân dân và phục vụ nhân dân được tốt hơn. 

Trước thực trạng hiện nay của đất nước, nếu Đảng không tỉnh ngộ thì sớm muộn sẽ tự mình đánh mất vai trò lãnh đạo đi đến tan rã và sụp đổ ! Nói một cách khác là Đảng phải tự mình đổi mới mạnh mẽ để trở thành một đảng thực sự đặt quyền lợi của nhân dân, của Tổ Quốc Việt Nam lên trên hết, chứ không phải chỉ vì quyền lợi của Đảng hoặc vì mục đích xây dựng một thứ chủ nghĩa viển vông nào đó.

2) Từ khi thành lập đến nay, ĐCSVN đã có 3 cương lĩnh chính trị :

1. Cương lĩnh giải phóng dân tộc : tức “Chính cương vắn tắt” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 đồng thuận. Sau 45 năm (1930 – 1975) Cương lĩnh này đã hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử.

2.Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII (năm 1991) quyết định. Cương lĩnh này ra đời sau khi Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa vì thực hiện theo lý luận của “chủ nghĩa Mác-Lênin” mà đã sụp đổ, nhưng do nhận định sai về nguyên nhân của những sự sụp đổ đó mà Đảng ta vẫn “kiên trì” đi vào vết xe đã đổ của họ !

           3.Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội XI (năm 2011) bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991. Nội dung của cương lĩnh này tuy có được điều chỉnh chút ít nhưng về căn bản không khác so với Cương lĩnh năm 1991. 

Thời gian hiệu lực của Cương lĩnh hiện hành chưa thể định lượng được, vì theo tuyên bố của TBT Nguyễn Phú Trọng thì đến hết thế kỷ XXI chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện, tức là thời kỳ quá độ vẫn chưa thể kết thúc!

          Chủ nghĩa xã hội mang ý nghĩa phổ quát như một lý tưởng hướng tới xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc cho tất cả mọi người...đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, phản ánh nguyện vọng mong muốn của nhân loại…Từ đó trên thế giới đã xuất hiện nhiều loại hình chủ nghĩa xã hội khác nhau và đương nhiên cũng có kết cục khác nhau.

Chủ nghĩa xã hội mà Cương lĩnh 1991 và 2011 của ĐCSVN xác định là “chủ nghĩa xã hội khoa học” để tiến lên Chủ nghĩa cộng sản
theo lý luận ban đầu của Mác, lý luận đó đã bị thực tiễn chứng minh là sai lầm, ảo tưởng… 
Do Cương lĩnh hiện hành của Đảng xác định: chủ nghĩa xã hội mà ta xây dựng là  một bước quá độ để tiến lên chủ nghĩa cộng sản nên trong quá trình xây dựng phát triển đất nước...mọi đường lối, chủ trương, chính sách...đều phải định hướng theo mục đích, tiêu chí của một xã hội cộng sản. Đó là một sự định hướng mang tính chủ quan, ngoài quy luật... hậu quả là tạo ra những mâu thuẫn, cản trở quá trình xây dựng đất nước trong tình trạng lạc hậu bế tắc và cuối cùng sẽ khó tránh khỏi sụp đổ.  Sau mấy chục năm thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” tuy đã đạt được một số thành tựu nhất định (thoát khỏi khủng hoảng, cải thiện được một phần mức sống của nhân dân...) nhưng về cơ bản cho đến nay Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, năng suất lao động rất thấp, tụt hậu ngày càng xa so với các nước khác trong khu vực...kết quả đó rất không tương xứng với khả năng thực tế của đất nước, của dân tộc ta và đang có nguy cơ mắc vào bẫy thu nhập trung bình thấp, không thể phát triển cao hơn được nữa.  

Nguyên nhân cốt lõi của tình hình kể trên không phải là do nhân dân ta thiếu cần cù, thông minh hoặc đất nước ta thiếu nhân tài, cũng không phải là do sự điều hành quản lý của các cơ quan Nhà nước yếu kém hoặc thiếu trách nhiệm...mà nguyên nhân cốt lõi là ở chỗ : tất cả đều phải hoạt động trong khuôn khổ Cương lĩnh hiện hành của Đảng, mà thông qua thực tiễn ngày càng bộc lộ rõ sự lạc hậu của nhiều nội dung quy định trong đó. 

Những năm gần đây đã xuất hiện không ít những luồng tư duy và cả những kiến nghị chính thức với Trung ương Đảng, như:

          Cần đổi mới mạnh mẽ, căn bản và triệt để hơn nữa đất nước mới có thể phát triển được. Cần phải xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân, mở rộng dân chủ; phải thị trưởng đầy đủ, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; phải công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất; phải cải cách giáo dục v.v và v.v.....

    Đó đều là những ý kiến rất tâm huyết và trí tuệ...Tuy nhiên tất cả những ý kiến đó dù rất hợp lý nhưng đều không được chấp nhận, vì đó là những loại ý kiến nằm ngoài Cương lĩnh hiện hành của Đảng mà lâu nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm (?)  

    Vấn đề đặt ra là chúng ta có nên “kiên trì” chờ đến khi kết thúc thời kỳ quá độ (khoảng 100 năm nữa) mới đánh giá toàn bộ kết quả và mới tính đến việc xây dựng một Cương lĩnh khác? Hay là ngay từ bây giờ thông qua thực tiễn đã cho thấy cần có một Cương lĩnh mới phù hợp với tình hình hiện nay và trong vài chục năm tới, để đẩy nhanh quá trình xây dựng đất nước tiến lên thành một nước phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Với suy nghĩ trên đây, tôi xin mạo muội soạn thảo về một số nội dung cần đổi mới trong Điều lệ và Cương lĩnh chính trị của Đảng (gửi kèm theo thư này). Kính mong được Ban chấp hànhTrung ương và Đại hội XII của Đảng quan tâm nghiên cứu .

                                                    Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015

                                                                     Hà Tuấn Trung


Click vào đây để xem  toàn văn "KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG"