12 juin 2015

Im lặng là một quyền cần phải có trong tố tụng hình sự


Trần Quang ThànhTại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 đang diễn ra khi thảo luận luận có nên bổ sung quyền im lặng vào luật tố tụng hình sự hay không đã có nhiếu ký kiến khác nhau. Bên cạnh ý kiến là nên, thì hầu như các đại biểu quốc hội thuộc ngành công an lại cho rằng không nên. Ông đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương, ủy viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội nói rằng quyền im lặng không phải là quyền con người. Thế lực thù địch có thể lạm dụng điều này cho hành vi xấu, không loại trừ diễn biến hòa bình.


Nói vè quyền im lặng của người bị thẩm vấn, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã chia sẻ quan điểm của mình với phóng viên Trần Quang Thành như sau.

Mời quí vị  cùng nghe