21 août 2018

CHÙM THƠ: CƯỚP !


Trần Kim

1- CƯỚP (1)
Cướp được chính quyền năm bốn lăm,
Cướp công các đảng đã đồng tâm.
Cướp nhà, cướp của... dân miền bắc
Cướp ruộng, cướp vườn...giết chủ nhân !
Cướp tự do...giam đời trí thức
Cướp bao xương máu tuổi thanh xuân !
Cướp non, cướp nước tiền nhân dựng
Cướp hết dâng loài, lũ ác nhân !!!
 
2- CƯỚP (2)
.
Cướp lòng nhân đức của ông cha,
Cướp sạch lương tâm đạo đức nhà.
Gieo rắc hận thù..., gây tội ác
Cho bao thế hệ phải nồi da...!
Miền nam yên ổn đang hưng thịnh,
Gây cảnh tang thương đến mọi nhà.
Cướp của, giết người...ôi cốt nhục
Nợ đời chồng chất biết bao là...!!
.
3- CHỈ BIẾT KÊU TRỜI !
.
Bé miệng dân đen kêu với trời,
Trời ơi, trời hỡi hãy nhìn đời?
Sao cho còn mãi loài hung ác,
Trên đất nước này khắp mọi nơi,
Chúng cướp triền miên, cướp mọi thứ
Công bằng, lẽ phải mất lâu rồi !


Trời cao sao mãi còn chưa tính...

Sao vẫn dung tha những thứ người??
.
4- KHÔNG THỂ ĐỢI TRỜI !!
.
Sao vẫn dung tha những thứ người,
Mặc nhiên để chúng mãi vui cười?
Mọt sâu đục mãi còn chi nước,
Biết đã bao năm chúng hại đời !
Tiếng oán, lời than, lòng bất mãn
Đã bùng vang dậy khắp nơi nơi !!

Dân ơi, dân hỡi đừng tin nữa
Hãy đứng lên đi, chớ đợi trời?
.
5- THAM QUAN.
.
Vừa ăn, chúng nó lại chơi sang
Chúng sống như vua, lũ điếm đàng.
Móc của túi dân, moi của nước
Dân nghèo, nước nhục...vẫn tham tàn !
Già mồm, lẻo mép xưng vì nước
Chuột bọ hôi tanh, ôi thú hoang !
Luật pháp bao giờ làm rõ mặt...
Vì chân, chúng chỉ một phe gian...!!
.
6- NƯỚC NON...
.
Non non, nước nước đứng nhìn ai
Sông núi chờ mong lắm kẻ tài
Muốn được có người tài, đức trọng
Đổi thay dân hãy tính liền ngay.
Bản căn kẻ xấu khôn thay đổi?
Sai lắm từ lâu... chúng vẫn sai !
Khó lắm ông cha xây dựng nước
Ô sông, nhục núi...tội này ai?
.
7- THẾ SỰ.
.
Thế sự bao năm chẳng đổi thay,
Vẫn là như thế, kiếp tù đày !
Tự do...nhưng phải nghe theo chúng,
Dân chủ...làm theo chúng vẽ bày.
Có miệng...dân quyền đành phải ngậm,
Nhìn xem chúng nó vét vơ đầy...
Nước ơi, nước hỡi còn chi nước ?
Dân hỡi, dân ơi... cứu nước ngay !!
.
8- NGHĨ SUY...
.
Đã mấy ngàn năm đất nước mình,
Giang sơn nguyên vẹn...rất lung linh.
Trời nam cũng lắm người hào kiệt
Giặc bắc bao phen phải bỏ mình ?
Thuở trước ông cha... niềm hãnh diện
Giờ đây trơ trẽn... lũ cầu vinh !
Dứt đi, đạp... kẻ không vì nước
Đừng để tiêu vong đất nước mình ?

Trần Kim