26 août 2018

"LỘC TRỜI"


Trương Tuần

TỪ CỤ GIÀ SẮP VỀ CÁT BỤI

ĐẾN TRẺ SƠ SINH VỪA MỚI CHÀO ĐỜI

RẤT CÔNG BẰNG 35 TRIỆU NỢ
CỐ CÒNG LƯNG HƯỞNG CÁI LỘC TRỜI...
Mỗi người Việt 'gánh' 35 triệu nợ công: Chắc ai đó phải ăn dè hà tiện?“Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Làm được vậy, khối nợ công 35 triệu đồng mỗi người dân vừa sinh ra đã phải gánh mới không “phình” ra thêm.


Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vay vốn ODA cho thấy, năm 2018 nợ công dự kiến lên con số 3,5 triệu tỷ đồng, cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017.

Như vậy, từ chỗ mỗi người dân chỉ "gánh" 31 triệu đồng nợ công vào năm 2017, thì đến 2018 dự kiến con số này sẽ tăng thêm 4 triệu đồng, lên 35 triệu đồng. Nhưng, con số đó có thể chưa dừng lại.