17 août 2018

QUỐC HỘI


Thái Bá Tân

 Đại biểu Quốc Hội sướng.
Họp cứ ngáy khò khò.
Vì trăm sự lớn nhỏ
Đã có đảng chăm lo.


 *


Người ta thì Quốc Hội
Một nửa là luật sư,
Học các trường nổi tiếng,
Cả trường công, trường tư.


Và nửa kia còn lại
Là đại biểu tinh hoa
Của tầng lớp trí thức
Và các bậc chuyên gia.


Ta thì theo cơ cấu -
Bao nhiêu vị quốc phòng.
Bao nhiêu tỉnh, thành phố.
Bao nhiêu bác công nông.


Rồi cơ cấu tuổi tác.
Giữa người trẻ, người già
Cơ cấu cả giới tính
Giữa đàn ông, đàn bà.


Cơ cấu cả đại diện
Các dân tộc vùng cao.
Phải xanh xanh, đỏ đỏ,
Diện sắc phục đồng bào.


Trình độ không quan trọng.
Học vấn lại càng không.
Vì ta là quốc hội
Của giai cấp công nông.


Vậy thì ai làm luật?
Đảng làm luật, tất nhiên.
Đảng lãnh đạo Quốc Hội.
Quốc Hội toàn đảng viên.


*
Đại biểu Quốc Hội sướng.
Họp cứ ngáy khò khò.
Vì trăm sự lớn nhỏ
Đã có đảng chăm lo.