31 août 2018

ĐÔI ĐIỀU về LỰC LƯỢNG VŨ TRANG.
1.
Nhiệm vụ quân đội: bảo vệ tổ quốc.
Trách nhiệm công an: bảo an nhân dân.
Sao để Bắc phương lũng đoạn nước Việt ?
Đàn áp đồng bào chống giặc ngoại xâm ?

2.
Lực lương vũ trang theo lợi ích nhóm
bỏ ngỏ cho Tàu đủ loại tràn sang,
chiếm đảo Gạc Ma, lấn nửa Bản Giốc,
tranh chấp Hoàng Sa, mất Ải Nam Quan.

Cảnh sát công an chụp mũ đàn áp
”phản động” “thân Tây”, tội “chống chính quyền”
vào đồn an ninh “tự sát”, “tự tử”,
”tụ tập đông người”, “đòi hỏi đa nguyên”.

Không phải tất cả nhưng nhiều tướng tá
bảo kê sòng bạc, rửa tiền, mại dâm,
cướp cạn đất đai, chiếm dụng ngân sách,
bóc lột sức dân tàn mạt vô tâm.

Lò thui tham nhũng  ra nhiều củi
củi La “đầu thú,” củi Trọc, củi Nhôm,
”củi dâm”  Khắc Thủy nhưng đâu khắc hỏa,
”củi dốt “ Trọng Long mót điểm thi mồm.

3.
Quân đội công an lo bảo vệ đảng,
lo “còn chế độ”, “còn đảng còn mình”,
cho dù nhân dân khốn cùng tăm tối !
cho dù tổ quốc ngày càng điêu linh !

 
Thủ Thiêm, 8/2018
Đoàn Thuận