29 août 2018

MẢ CHA BỌN TUYÊN GIÁO!

TUYỂN GIÁO không dám công khai tranh luận về 3 Đặc khu, mà chơi trò gian manh, lừa bịp, bưng bô cho nhóm lợi ích...


Đang ngồi uống nước chè, một ông cầm tờ giấy vỗ vai bảo: "Hôm trước tuyên giáo Hà Nội nó gửi cho mỗi đảng viên một tờ giấy" "Tài liệu thông tin tuyên truyền về..." giải thích về lợi của ba đặc khu và mạng miếc gì đấy và gọi những người đi biểu tình viết bung búc như các ông là bọn phản động, cơ hội chính trị, gây rối, và khuyên chúng tôi phải theo dõi cung cấp thông tin kịp thời để ngăn chặn, trừng trị phản động..."  

Không lạ gì giọng điệu nhà cầm quyền, tôi hỏi lại:
  -Thế ông bảo ai là phản động, cơ hội chính trị?
  Ông ta ngắc ngứ, tôi nói luôn:
  - Nhà tôi hai anh em đi bộ đội vào nam, anh nằm lại chiến trường giúp cho mấy ông bây giờ đang ngồi cai trị nước ta.
Tôi không làm gì sai pháp luật chỉ phản đối bọn Tàu cộng xâm lược, tàn hại dân ta, phản đối bọn Formorsa đầu độc biển của ta, phản đối bọn định chặt 6.700 cây xanh lấy gỗ bán...
Còn bọn chúng nó để Tàu chiếm 15.000 km2 biên giới, toàn bộ ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, toàn bộ Hoàng Sa, quá nửa Trường Sa, ngày đêm TQ cướp bóc, giết hại ngư dân dân ta...nhưng lại coi kẻ xâm lược nước mình, đầu độc dân ta là đồng chí anh em, nhập toàn công nghệ lạc hậu rác rưởi về với giá trên trời, tham nhũng,"ăn của dân không từ cái gì"...Vậy ai là phản động, cơ hội chính trị? Đèo mẹ chúng nó tao hơn 70 tuổi, không đảng viên, cán bộ thì định làm chức gì mà "cơ hội chính trị"? Hàng triệu người xuống đường muốn làm quan chức cả à?
  Ông ta ngẩn người, đằng sau có tiếng: -Mả cha bọn tuyên giáo!