jeudi 21 novembre 2019

THƯỢNG VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN HỒNG KÔNG với 100% phiếu bầu


FB Trần Vũ Việt

Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong (Hong Kong Human Rights And Democracy Act) bằng sự nhất trí hoàn toàn:
- Dự luật Nhân Quyền được thêm chi tiết quan trọng là tất cả sinh viên HK, bất kể tình trạng đang bị chính quyền truy nã vẫn sẽ được chào đón tại Mỹ và được cấp visa nhanh chóng để vào Mỹ..
- Dự Luật Cấm bọn lãnh đạo khát máu và lãnh đạo Cảnh sát HK được vào Mỹ và sẽ chế định tài sản bọn này..
- Cấm các hãng Mỹ bán vũ khí, đạn dược cho cảnh sát HK
- Cấm vận tất cả các hãng bán vũ khí âm thanh tầm xa (LRAD), water canon, hơi cay, đạn cao su cho cảnh sát HK...

Ít ra phải là như thế, phải có 1 động thái rõ ràng cho Nhà cầm quyền Bắc Kinh và cả nhà cầm quyền thân cộng HK thấy sự quan tâm của Thế giới về vấn đề HK.
Úc vừa cắt gói viện trợ nhân quyền với Trung Quốc, nay tới Hoa Kỳ… Nhưng đây chưa gọi là kết thúc, mà mới chỉ là tiền đề cho sự bắt đầu của thể chế Cộng sản trên toàn thế giới.

Source: Bloomberg