21 novembre 2019

Hồng Kông: Một thông điệp tai trường PolyU


Sinh viên Hồng Kông vẽ graffiti lên tường Trường Đại Học Bách Khoa PolyU (Hong Kong Polytechnic University):Các nước thân ái, nhà nước Trung Quốc sẽ cài người vào chính quyền của các bạn, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ dùng tiền bạc thao túng chính trị nước các bạn, lấy nhà của các bạn như đã làm ở Tân Cương. Hãy cẩn thận ! Nếu không, các bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo”.
Nguồn : Lê Diệu