15 juin 2020

ĐIỀU GÌ SỢ NHẤT


Trương Tuần

Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020 3:34 PM

- Cụ thân yêu ơi, dịch Vũ Hán ít gặp nhau quá, chẳng hay cụ có gì vui ?

- Nẫu toàn tập, nhìn bao việc thấy toát hết mồ hôi hột.

- Sao lại bi đát thế cụ ?

- Tôi nghĩ thế đấy. Này tôi hỏi cụ rằng thì là cụ sợ nhất điều gì ?

- Bom đạn, đó nghèo, cướp bóc, bệnh tật...

- Những thứ ấy chưa ăn nhằm gì.

- Thế thì cái gì cụ sợ nhất ?

- Tôi sợ nhất sự NHÂN DANH. Họ cứ nhân danh là bất chấp tất cả.

- Ô, cụ nói phải lắm, đúng là thông tuệ.

- Thì VƯỠN....