20 juin 2020

VNTB - Hãy nói với tôi và chúng tôi về quyền tự do


Diễm My 
(VNTB) - Con số tù chính tr vượt lên trên 200 con người ch vì đòi hi quyn tự do va là bi kch ca xã hi, nhưng li là hng phúc thc s ca mt đất nước trong tương lai

V tôi, chúng tôi, và quyn t do

Tôi và những người như tôi nào đòi hi mt cuc cách mng bạo lc như nhng nhà lý lun Marxist ch ra dù đang đng trong mt xã hội tn ti quá nhiu k h bt công, phi lý, bt bình đng. Tôi và những người như tôi ch đòi hi quyn t do, cái quyn được ghi chiễm chệ trong điu 25 hiến pháp nhà nước.

Vậy mà chúng tôi b coi là đi tượng, là mm mng phn đng tuyên truyn lt đ nhà nước.


Nếu nhà nước này d lt đ bng ngôn ng ch trích, phê phán những chính sách phi lý, nhng chính tr gia quan liêu, mt b máy cng knh và thiếu hơi hướng phc v công dân thì s tn ti ca nhà nước đã "mất chính danh" trước khi b "lt đ".

Tôi và những người như tôi đòi hi cái quyn t do mà nhng thanh niên thế h trước như Nguyn An Ninh, Nguyn Ái Quc, nhng c lão như Phan Châu Trinh, Hunh Thúc Kháng,... tng đòi trong thi k thc dân phong kiến.

Những người đó tng b mt thám theo dõi sát sao, b qun chế cht ch ti quê nhà, b giam vào nhà tù vì chống li li ích ca mẫu quc, và gi chúng tôi cũng b như vy.

V quyn t do hi hp...

Tôi và những người như tôi không dám ví năng lc ca mình như các v tin nhân, nhưng chúng tôi đu nhn được mu chung: tr thành "đối tượng" đi din "li ích nhà nước" trong nhà nước thc dân - phong kiến và nhà nước cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam. Đó không phi là nguỵ to, không phi bôi đen, mà chính nhng hành vi ca nhà nước đi với công dân trong thi đi nhân quyn ph quát này đã trực tiếp thành hình bức tranh ti màu đó.

Thay vì hành chính hoá, đối thoi hoá vi nhng người còn bất đng vi nhà nước trong các vn đ, thì hình s hoá được ưu tiên cao dưới lp bc "gi vng chế đ trường tn" này.

Vấn đ là, Hội Nhà báo Đc lp Vit Nam từ tôn ch đến hành đng chưa bao gi đt vn đ đi kháng th chế. Mt diễn đàn được to ra ch thun tuý là nơi trao đi t do quan điểm, suy nghĩ hơn là nơi bàn tho kế hoch tuyên truyn chng phá chế đ.

Thế nhưng mt nhà nước nhy cm quá đà đã xem sân chơi đó cũng nhng con người vô tư đó thành mt cái gì đó gây nguy khn cho chế độ.

Ví như ông Tng bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng. Ông ta là con người, ch phi là thánh nhân, ông ta không th vn toàn nên lời ch trích nhm vào ông ta sao có th được coi là tuyên truyn chng chế đ. T mt cá nhân không vn toàn suy ra mt nhà nước vi lãnh đo tập th cũng chc chn không vn toàn trong chính sách ch trương. Thế nhưng khi b ch trích, nhà nước quyn lc đó li x s bng chiến lược hạ sách, giám sát, bt giam, tuyên án tù dài hn.

Những người ra quyết đnh khi t nhm vào tổ chc hi có ý thức được rng, khi h làm vy h đã gián tiếp gieo rc s s hãi, giết chết s kháng c xã hi, và làm cho cơ th chế đ tr nên thiếu sc sống, d suy tàn hơn, nơi nhng con "sâu" ca chính chế đ có th thoi mái ngày đêm đục khoét mà không ai lên tiếng. Bi dân là tai mt giúp giám sát và chấn chnh tiêu cc, quan liêu, đc đoán ca chính quyn, quyn được nói và phn ánh phi là cách thc đ h thc hin điu đó, thế mà h li cm cn và dùng nhà tù đ giam hãm tai mt.

Rộng hơn, nhng người quyết tâm ra ch đo giam hãm nhng người dám nói lên mt ti ca quc gia không biết rng khi h làm như thế, h tăng thêm s người phn ng vi nhà nước lên mt mc đ mi, bôi đen tình trạng nhân quyn trước thế gii và làm cho tính chính danh chế độ ngày càng xói mòn.

Anh Phạm Chí Dũng, chú Nguyn Tường Thu, Lê Hu Minh Tuấn,... và nhng người khác ln lượt vào tù đ tho mãn cơn say quyn lực trong bc tranh nhân quyn ti màu, khi thế gii đang dn tnh ngộ trước ngun gc ca đc tài và bá quyn.

Tự do và bài hc lch s

Tự do như mt nm cát, nhà nước như mt bàn tay. Càng nm chặt thì t do càng loan to nhanh, song hành bc bi xã hi càng gia tăng nhanh chóng đến mc chuyn hoá thành bo lc trong tương lai.

Cũng phi thôi, khi nhu cu t do b kim soát đến mc cc đoan, đối thoi s b trit tiêu và con đường duy nht li chính là con đường mà người cng sn Lê Hng Phong đã ch ra: ch có con đường cách mạng.

Đó là vì sao ta thy được ti tâm đim virus Corona, thành phố Vũ Hán (Trung Quc), đã xut hin li phê phán chính quyn công khai của người dân. Sự lây lan virus mt kim soát cũng đến t mt hệ thng s trách nhim và ch ch đo, mà gc lõi là do s kim soát chặt ch quá mc quyn t do, nhu cu t do ca con người ca Trung Quốc.

Việt Nam có hc được bài hc đó hay không? Nếu không phi là bài học lng tay hơn trong cai tr liên quan đến "Yêu cu tám đim ca nhân dân An Nam" mà Nguyễn Ái Quc góp mt thì Vit Nam phi hc được rằng, nếu c tiếp tc kim kp người dân thì vô tình s nhi thuc súng xã hội, và bi cnh thế gii bên ngoài đang tiến hành dit tit s đc đoán, cai trị bàn tay st đó như cách Hoa K đã và đang x lý Trung Quốc.

Giới "tinh hoa chế đ cai tr" vì thế đng nên run s trước nhu cầu t do làm thuyên giảm quyn lc ca các v. Bi nếu không dng lại s run s, thì chính các ông bà s kích hot mt cuc cách mng trong tương lai.

Hãy mạnh dn đi din vi nhu cu t do, quyn t do trong nhân dân bằng cáchthiết lp ngay lp tc mt chế đ cai tr bằng các đo luật gn vi các cam kết nhân quyn ch không phi bng các Nghị quyết.Người dân khó có th chu kìm nén thêm cơn nôn ma khi nhìn thy các vị thuc gii "tinh hoa" dõng dc nói v đo đc, đi mi, dân chủ củ rích trong khi hành vi li ngược lại?

Chỉ trong chưa đy na năm 2020, t vĐng Tâm đến s kin Hồ Duy Hi, gói hỗ tr 62 ngàn t đng đến tăng l thuế phí sau đi dch corona từng nước mt làm xói mòn gc đế tượng đài chế đ trong tình cnh khn cùng của người lao đng và nhng người có lương tâm xã hi.

Người tù và chế đ

Những người ngi tù vì lên tiếng có th chưa phi là gii tinh hoa v hc thc và đa v xã hi, nhưng h chính là mm mng xây dựng mt xã hi văn minh, đo đc, dân ch, và t do hơn trong tương lai. Bởi h, nhng người b giam cm ch có đúng mt mong muốn lan toả tinh thần phá b s t nguyên giam cm ca đi đa s người dân trong mt nhà tù của xã hi. Khi tư duy, ý chí, nhu cu v quyn t do con người bị co hp, run ry trước quyn lc nhà nước.

Thế nên con s tù chính tr vượt lên trên 200 con người va là bi kịch ca xã hi, nhưng li là hng phúc thc s ca mt đt nước trong tương lai.