22 juin 2020

PARK CHUNG HEE
Tôi sẽ đem bắn bỏ

Bất kỳ một kẻ nào

Ăn cắp của nhà nước

Dù một đồng, một hào”.

Tháng Bảy năm Sáu Mốt,

Tống thống Nam Triều Tiên

Đã tuyên bố như vậy

Trước hai vạn sinh viên.


*

Trong vòng năm năm tới

Toàn dân phải chung lòng,

Cắn răng mà làm việc

Và tiết kiệm từng đồng.

Để mười năm, Hàn Quốc

Sẽ vươn lên đứng đầu

Ở khu vực Đông Á.

Và hai mươi năm sau

Là cường quốc thế giới

Về dân chủ, tự do

Về phát triển kinh tế,

Và xuất khẩu ô-tô…


*

Nay thì ta đã biết

Hàn Quốc là thế nào.

Nhờ ông dám bắn bỏ

Dù tham nhũng một hào.

Ta mà làm được thế

Thì quả thật rất hay.

Nhưng tiếc là không được.

Vì sao? Vì thế này:

.

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN VỚI BỘ TRƯỞNG

Kính thưa ông bộ trưởng,

Tôi đồng ý với ông,

Tham nhũng là quốc nạn,

Là con ma cà rồng.

Nó, tham nhũng, hút máu

Đất nước ta lâu nay.

Xin hỏi ông bộ trưởng

Một vài câu thế này:

Ai là kẻ tham nhũng?

Chỉ những người có quyền.

Ai có cái quyền ấy?

Còn ai, ngoài đảng viên.

Vậy là rõ, chính đảng,

Đảng tham nhũng, đúng không?

Thế ai đánh tham nhũng?

Cũng là người của ông.

Vì công an, tòa án

Nhất thiết phải đảng viên.

Vậy là ông tham nhũng,

Rồi đánh ông, thật phiền.

Ông đã là bộ trưởng,

Chắc hiểu đời, thông minh.

Xin hỏi: Ai có thể

Tự mình muốn đánh mình?

Đã bao giờ ông thấy

Một người có hai tay,

Tay phải chém tay trái?

Không thể có điều này.

Nói thế là ông hiểu.

Tôi là dân, thực lòng,

Ông nói thì cứ nói,

Nhưng tôi không tin ông.

Tôi nghĩ ông thừa biết

Chống tham nhũng cách nào,

Nhưng ông không muốn chống.

Cảm ơn và xin chào!


18 Tháng 6 lúc 11:53