25 juin 2020

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC HÃY TRẢ LỜI ĐI!


Ls Hà Huy Sơn đặt câu hỏi


Giả sử ông Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm đã vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng chính quyền có được phép “hết kiên trì” như Báo QĐND (Báo hình) tối 13/1/2020 nói không?

Người dân nếu có phạm tội đến mức tử hình thì Luật pháp nào của loài người cho phép mang súng vào tận nhà dân bắn chết dân mà không cần một bản án của Toà án không?

Ai có một chút lương tri hãy trả lời xem.