13 juin 2020

Phản biện ông Phùng Hữu Phú


Nguyễn Đình Cống


Ông Phú, sinh năm 1948, GS TS,  là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung ương Đảng, là Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương.  Như vậy mọi suy nghĩ, mọi phát biểu của ông có tính quan trọng đều phải chặt chẽ, chính xác, khoa học. Thế nhưng ngày 10 tháng 6 năm 2020, trong Báo cáo về những điểm mới trong Dự tháo văn kiện trình ĐH 13 của ĐCSVN ông Phú đã đưa ra một  đoạn kết luận gồm 3 câu mà nội dung chủ yếu là phản khoa học :“ 1- Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác - Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. 2- Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn3- Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mác – Lênin…”.(số 1; 2; 3 không có trong BC, do tôi ghi để dùng khi nhắc lại)


Phải chăng ông dùng  Tam đoạn luận. Không phải. Đó chỉ là sự suy diễn võ đoán, mang tính lừa dối, ngụy biện để hù dọa những người kém lý luận, nhẹ dạ cả tin.

Nội dung câu 1 tuy không thật chính xác hoàn toàn nhưng có thể chấp nhận.  Dối trá, ngụy biện  nằm ở câu 2. Dựa vào đâu, lý luận nào, thực tế nào mà viết “Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm”. Đúng là khi  quyền Dân chủ được thiết lập, Luật tự do lập Hội được ban bố thì có thể xuất hiện  một vài đảng chính trị có quan điểm khác với Mác Lê và có lực lượng. Chỉ những đảng chính trị lớn mới có tác dụng đối lập với ĐCS. Hỏi rẳng ở đâu ra mà các đảng phái mọc lên như nấm. Đây là kiểu bịa đặt để làm rối loạn suy nghĩ của người khác. Ừ thì tạm chấp nhận có nhiều đảng được lập, nhưng cho rằng “quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn là một khẳng định rất thiếu khoa học, chứa đựng mưu toan dối trá, nguy hiểm, thể hiện một đầu óc quá kém về suy luận. Đầu óc đó đã bị vòng kim cô Mác Lê bóp chặt, làm biến dạng. Đầu óc của nhiều đảng viên CS đã bị quan điểm đấu tranh giai cấp, cách mạng bạo lực làm cho ngu muội mà không nhận ra rằng sự hoạt động cơ bản của các đảng phái chính trị là đấu tranh ôn hòa, chủ yếu là vận động trong bầu cử. CS đã rất quen với hoạt động ám sát, khủng bố nên cứ nghĩ mọi đảng chính trị đều thích làm như họ. Xin những người nhẹ dạ hãy suy nghĩ kỹ, chớ vội tin vào lập luận ngụy khoa học, rất nguy hiểm như  kiểu của ông Phú.

Câu 3 là sai lầm về khoa học không phải chỉ của ông Phú mà là của Dự thảo. Về Mác Lê, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nó có vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong chứa một số độc hại. Đó là những độc hại của đấu tranh và thù hận giai cấp, của vô sản chuyên chính với độc tài đảng trị, của quốc hữu hóa đất đai và sự chủ đạo của kinh tế quốc doanh v.v… Chính những độc hại đó phát tác mà làm xảy ra sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu. Chính những độc hại đó đã phá nát nhiều thứ quý báu của Dân tộc và Đất nước Việt. Câu 3 ở trên phải chăng muốn chứng minh rằng ĐCSVN kiên trì Mác Lê không phải vì đã khắc phục được những độc hại của nó mà chỉ vì muốn duy trì sự lãnh đạo của đảng (thực chất là sự thống trị độc quyền). Lập luận của Phùng Hữu Phú tưởng rằng đề cao được Mác Lê, không ngờ vì quá kém khả năng suy luận mà đã vô ý vạch trần sự nham hiểm của ĐCS.