16 juin 2020

KÍNH THƯA BÁC TRỌNG! CÁCH BẦU CHỌN NHÂN SỰ MỚI ĐÂY Ạ


Trần Đình Triển
 


Cách tuyển chọn tìm người tài-đức, không tham nhũng, không bè phái lợi ích nhóm, lập trường tư tưởng vững vàng, không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; có tín nhiệm trong nhân dân, trong tổ chức;...Đã được Đảng ta chỉ đạo và yêu cầu thực hiện đúng.

Kính thưa Bác Trọng! Mới khởi động mà 2 vụ hài kịch xảy ra.

1-/ Ở Quảng Trị: Bí thư Tỉnh uỷ đứng canh hòm phiếu; có người bỏ phiếu phải mở phiếu ra trình bầu cho ai.

2-/ Đảng uỷ Đoàn luật sư TP. Hà Nội, đã tiến hành 2 cuộc họp để giới thiệu người tái đề cử và người mới đề cử ra Đại hội bầu vào Đảng uỷ Đoàn Luật sư HN nhiệm kỳ mới. Đã 2 lần họp:


- Lần thứ nhất: Đảng uỷ và Bí thư các chi bộ,...họp xong, có kết quả nhưng bị bãi bỏ ( Đáng lưu ý: cuộc họp này được chỉ đạo và giám sát của Đảng uỷ khối các cơ quan TP Hà Nội);

- Tiến hành họp lần thứ 2: số cán bộ cốt cán mở rộng hơn: các thành viên Ban Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỹ luật, trưởng các tổ chức chính trị xã hội thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội,..tiến hành bỏ phiếu kín với nội dung trên. Cuộc họp này được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ khối các cơ quan; tại cuộc hop có Trưởng Ban tổ chức và Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ khối đến dự, giám sát và chỉ đạo hội nghị.Vậy mà, cuộc họp lần này cũng thất bại vì những lý do nào đó. Nhưng anh chị em gần 4000 luật sư trong Đoàn Hà Nội có người thờ ơ, có người thì bỏ mặc, người quan tâm thì bức xúc. Vấn đề mà dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng: mặc dzù 2 lần họp đều theo chỉ đạo và giám sát của Đảng uỷ khối, nhưng vì luật sư Nguyễn Văn Chiến (Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội) số phiếu đều không quá bán; nên không được vào danh sách bầu Đảng uỷ ĐLS TP Hà Nội nhiệm kỳ mới; đó là nguyên nhân không công nhận kết quả các cuộc họp.

Nghe tin, Đảng uỷ khối chỉ đạo: Đại hội vẫn tiến hành, không bầu cử Đảng uỷ nhiệm kỳ mới, giữ nguyên Đảng uỷ cũ, chờ xem xét chỉ đạo sau.

Kính thưa Bác Trọng! Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoàn toàn đúng đắn; nhưng khi thực hiện nó đã biến tướng, thành tư nhân, thành bè phái nhóm lợi ích, thành công cụ để chúng đe nẹt và áp bức Đảng viên chân chính; thành phiên chợ mua chức bán quan;... Đó chính là điều Đường lối đúng trở nên không đúng; Đảng mất quyền kiểm soát ở địa phương và tự Đảng làm mất uy tín Đảng;...

Tôi buồn và lo lắng cho Đảng, đôi lời mạo muội xin góp ý và bẩm báo.