31 octobre 2014

SÁNG 30/10/2014, DÂN OAN BẮC - TRUNG - NAM TIẾP TỤC BIỂU TÌNH ĐỒI RUỘNG ĐẤT, TÀI SẢN BỊ CƯỚP ĐOẠT:Trần Quang Thành


Sáng ngày 30/10/2014, các nhóm dân oan thuộc nhiều địa phương khắp 3 miền Bắc Trung Nam lại đổ về trụ sở tiếp dân 1 Ngô Thì Nhâm, quân Hà Đông Hà Nội, tiếp tục đưa đơn khiếu nại đọi  giới lãnh đâọ Đảng và Nhà nước giải quyết dứt điểm các kiến nghị, tố cao của dân oan về việc ruộng đất, nhà cửa và tài sản bị giới  chức địa phương tước đoat cả chục năm nay, đầy người dân vào cảnh đói nghèo, cùng khổ
.

Bà con giương cao các biểu ngữ yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với dân oan.  Có cụ già tóc bạc phơ, mẹ liệt sĩ treo trước ngực bằng "Tổ quốc ghi công". Các biểu ngữ tố cáo giới chức từ trung ương đến địa phương  câu kết, báo che cho nhau cướp đoạt ruộng đất, tài sản  của dân.
  
Sau đây là những  hình ảnh do  chị Trương Thị Quang, dân oan tỉnh Tiền Giang ghi lại