18 octobre 2014

17 - 10 - 2014 : Cùng biểu tình qua đêm với sinh viên Hồng Kông


Hồng Kông đêm 17/10/2014: Sinh Viên tiếp tục biểu tình