31 octobre 2014

Bản Kết luận Điều tra “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

Ngày 30/10/2014, Đại tá Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ký “Kết luận điều tra” về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“
,
Ba Sàm nhận xét :. "Bản KLĐT này rất lạ, hoàn toàn không có chữ nào nhắc tới trang Ba Sàm, mà chỉ nói về DĐ Xã hội Dân Sự và trang Chép Sử Việt, hoàn toàn khác với các thông tin mà báo chí đã đăng tải trước đây. Hoặc là các nhà báo đã bịa đặt thông tin, vu khống, hoặc nếu báo chí dựa vào nguồn tin của an ninh, điều đó có nghĩa là cơ quan an ninh bắt người trước, sau đó tìm chứng cứ để hợp thức hóa sau vụ bắt giữ?!
So với các bản KLĐT trước đây, trong các vụ án xét xử các nhà bất đồng chính kiến khác, bản KLĐT này không thấy những chi tiết mập mờ kiểu như “cấu kết với một số phần tử nước ngoài chống phá nhà nước” hay “cấu kết với các thế lực thù địch”…"

Sau đây là toàn văn  bản Kết luận điều tra  do Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an lập ra. đăng trên  trang Ba Sàm:


Nguồn ; BA SÀM