22 octobre 2014

Quan chức nhân quyền Mỹ thăm Hà Nội

Chia sẻ

BBC

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động  thăm Việt Nam từ 22 đến 26 tháng Mười, theo thông báo của chính phủ Mỹ.

Chuyến thăm xảy ra ngay sau khi một nhà bất đồng, ông Nguyễn Văn Hải (có bút danh Điếu Cày), được Việt Nam thả và được đưa lên máy bay sang Mỹ hôm 21/10.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Tom Malinowski sẽ “tiếp xúc với cả các cấp chính quyền lẫn đại diện của xã hội dân sự” tại Việt Nam.
Thông cáo nói nhà ngoại giao Mỹ sẽ “thảo luận tầm quan trọng của việc Việt Nam chứng minh tiến bộ về nhân quyền để thúc đẩy thêm quan hệ song phương Mỹ - Việt, bao gồm cả trợ giúp về mặt an ninh lẫn hợp tác kinh tế”.
Ông sẽ “khuyến khích Việt Nam sớm phê chuẩn Công ước chống Tra tấn và Công ước về Quyền của những người bị khuyết tật”.
Chuyến thăm cũng nhằm khuyến khích Việt Nam “thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền, trong đó có các quy định được ghi trong Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị”.
Sau chuyến thăm Việt Nam, ông Malinowski sẽ thăm Hàn Quốc từ 27 đến 28/10.

Ông Nguyễn Văn Hải vừa đến Hoa Kỳ ngày 21/10

Tại Seoul, dự kiến ông sẽ gặp giới chức, đại diện của xã hội dân sự người tỵ nạn Bắc Hàn, cũng như những nhà hoạt động trong lãnh vực dân chủ, nhân quyền.
Nguồn : BBC