18 octobre 2014

Bạo lực đã "được" bạo lực đáp trả

Nguồn: Theo Weibo
 
Nguyễn Thùy Trang
 
TIN CHẤN ĐỘNG - NÔNG DÂN TRUNG QUỐC BẮT CÔNG AN ĐỐT SỐNG
 
8 công an cơ động không chạy kịp đã bị nông dân bắt trói, và sau đó đem ra đốt sống.

 
 


 


Ngày hôm qua 14/10/2014 Tại Côn Minh, Vân Nam, sau khi chính quyền địa phương thất bại trong việc qui họach đất, đã gửi hằng trăm công an tới Côn Minh để đàn áp các nông dân giữ đất.
Trong cuộc đụng độ mới nhất vào ngày hôm qua, Cảnh sát cơ động đã đánh chết 2 nông dân. Giận dữ vì công an đã giết nông dân, gần một ngàn dân làng từ các thị trấn chung quanh đã tập trung và ném đá vào phía công an, đập phá xe cảnh sát, b...uộc họ phải tháo chạy.

8 công an cơ động không chạy kịp đã bị nông dân bắt trói, và sau đó đem ra đốt sống.
Ngay trong đêm qua, chính quyền địa phương huyện Tấn Thành và Côn Minh đã tăng cường hằng ngàn công an đến trấn áp và đưa xác các công an bị đốt đem về.
Được biết là trong hai năm qua, chính quyền địa phương thuộc Côn Minh và Tấn Thành đã tìm cách thu hoạch đất đai của nông dân để giao cho công nghiệp Tấn Thành Pan-Asian xây dựng nhà máy.

Nguyễn Thùy Trang

 
Sau khi 2 nông dân bị đánh chết, 8 cảnh sát cơ động bị nông dân bắt

Xáx công an bị đốt đã được đem đi