22 octobre 2014

Huyết Thư của Đặng Xuân Diệu

xuan dieu
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu

RadioCTM
Từ nhà tù, anh Đặng Xuân Diệu đã gởi ra bên ngoài một mảnh vải tẩm máu của Anh hoà loãng với nước và những lời trăng trối sau đây:

DÂN NƯỚC ĐẠI VIỆT
Sự thật sẽ giải thoát chúng ta
Tôi khát khao sống trong một xã hội TỰ DO và CHÂN THẬT. Ở đó không chia giai cấp. Mọi người đối xử với nhau bằng TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM. Nhưng vì điều đó mà bị bách hại, tôi bằng lòng đón nhận và sẵn sàng chịu chết vì nó!
Fx Diệu Xuân Mỹ
(tức Francis Đặng Xuân Diệu thuộc giáo xứ Xuân Mỹ)
Nguồn : Diễn đàn CTM