24 octobre 2014

Lễ nhậm Chức Tổng Toàn Quyền của ông Lê Văn Hiếu tại Nam Úc


Khi ông Lê Văn Hiếu quyết định vượt biên tìm tự do, không ngờ 36 năm sau ông trờ thành Toàn quyền thứ 35 của tiểu bang Nam Úc.
Ngày 1/9/2014 lúc 2 giờ chiều,  ông Lê Văn Hiếu chính thức nhậm chức với sự hiên diện của Thủ hiến Nam Úc và lãnh tụ đảng đối lập cùng với 18 phát đại bác chào mừng.