24 mars 2020

CÁCH CHỨC XUYÊN KHÔNG


Hoàng Hải Vân : "Trước hết là phải hồi tố lại tất tần tật các văn bản giấy tờ có chữ ký của đương sự. Một số giấy tờ sẽ bị vô hiệu hóa, cái gì chi tiền thì thu lại tiền, cái gì liên quan đến dự án thì thu hồi dự án. Một số sẽ tìm người khác ký lại. Các hội nghị do đương sự chủ trì nếu là hội nghị vui vẻ ăn nhậu thì cho qua, còn hội nghị mà ra các quyết sách thì phải triệu tập lại. Các quan chức do đương sự ký đề nghị bổ nhiệm hoặc ký bổ nhiệm cũng sẽ không còn giá trị."
Kiểu cách chức " NGUYÊN"
Ông Lê Thanh Hải vừa bị cách chức “Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM”. Trước đó, một số quan chức từ bộ trưởng đến thứ trưởng cũng đã bị cách cái chức “nguyên” tương tự. 

Nó hàm hai nghĩa : 

Nghĩa thứ nhất là bãi bỏ các lợi ích vật chất và tinh thần mà các ông ấy được hưởng trong hiện tại với tư cách là người từng giữ chức vụ đó. Nhưng lợi ích này tuyệt đối không phải là cái “chức” để mà “cách”, cho nên nếu theo nghĩa này thì phải ghi là bỏ các chế độ mà ông ấy được hưởng và thay vào đó là một chế độ thấp hơn, chớ không thể gọi là “cách chức”. 

Nghĩa thứ hai là bãi bỏ cái chức của ông ấy trong quá khứ, hiểu theo nghĩa này thì việc “cách chức nguyên bí thư” hay “cách chức nguyên bộ trưởng” là đúng. Nhưng như vậy thì phải làm một cuộc “xuyên không” vô cùng phức tạp để vô hiệu hóa mọi thứ đã phát sinh từ cái chức của ông ấy, có ông 5 năm, có ông 10 năm và có ông giữ chức vụ lâu hơn. Riêng ông Lê Thanh Hải thì có ghi rõ : “cách chức bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015”. 

Nhiều người trong chúng ta có xem một số bộ phim “xuyên không”, trong đó người làm phim cho một số nhân vật đang sống thời hiện tại “chui” về quá khứ để làm quan làm tướng thời nhà Tần, nhà Hán, nhà Thanh…Nếu như có thể chui về thật được thì lịch sử sẽ bị đảo lộn, nhưng “xuyên không” trong phim chỉ là hư cấu chẳng đảo lộn được gì. Còn cái vụ cách chức xuyên không nếu thực thi sẽ vô cùng náo nhiệt.

Trước hết là phải hồi tố lại tất tần tật các văn bản giấy tờ có chữ ký của đương sự. Một số giấy tờ sẽ bị vô hiệu hóa, cái gì chi tiền thì thu lại tiền, cái gì liên quan đến dự án thì thu hồi dự án. Một số sẽ tìm người khác ký lại. Các hội nghị do đương sự chủ trì nếu là hội nghị vui vẻ ăn nhậu thì cho qua, còn hội nghị mà ra các quyết sách thì phải triệu tập lại. Các quan chức do đương sự ký đề nghị bổ nhiệm hoặc ký bổ nhiệm cũng sẽ không còn giá trị. Cuộc náo nhiệt vẫn chưa hết, ai có ý định làm phim xuyên không hãy tưởng tượng đi.

😜 (HHV)