21 mars 2020

Đôi điều về phản động, thù địch


Thiện Tùng

20/3/2020


Vẫn theo lối “chà mù”, Bộ Công an vừa cảnh báo ở Việt Nam  hiện nay có 150 tổ chức phản động nhưng không chỉ rõ nó là những tổ chức nào, do ai cầm đầu. Để gợi suy cho công chúng, luật sư Lê văn Dũng kê ra 13 hành vi được xem là thù địch. Bộ Công an và luật sư Dũng nói thế Tùng tôi không phản bác, chỉ muốn góp phần làm rõ thêm thế nào là địch là phản động.


Địch là gì?

Địch là 2 lực lượng (thế lực) kình chống nhau chưa phân thắng bại, bên nầy được gọi bên kia là địch- chưa phân biệt ai đúng ai sai?. Muốn xác định địch thực thụ phải lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm thước đo. Bọn sâu dân mọt nước có hành vi như LS Dũng kê ra quả là địch, còn những tổ chức hay cá nhân chống lại những hành vi đê tiện ấy (hại nước, hại dân) là chân chính, cần được tôn trọng và bảo vệ?.


Phản động là gì?

Ngăn chặn một âm thanh, một động thái …  gì đó gọi là phản động – chưa phân biệt động đúng hay phản đúng?.  Nếu động ấy gây hại cho quốc gia, dân tộc thì cần có lá chắn hay người hùng đứng ra chặn nó lại (phản động) để cứu nước, cứu dân?.

Thế thường có câu: “giết linh miêu cứu vạn thử” –  tạm dịch “giết một con mèo linh, cứu bầy chuột”. Lại còn có câu: “giết kẻ giết người để cứu muôn người” chỉ có công chớ không có tội?.

Cũng dễ hiểu thôi: Dầu mang tên “Công an Nhân dân”, nhưng Công an từng xác định lập trường “Còn Đảng còn mình”. Nếu cá nhân hay tổ chức chỉ cần nói (phản biện) trái ý Đảng thôi thì bị Công an liệt vào tội phản động, thù địch… – dầu sự phản biện ấy không ngoài ích nước lợi dân?!.

Tại sao ở Việt Nam hiện nay có nhiều cá nhân/tổ chức “phản động” như thế?Bởi vì Đảng cầm quyền thoái hóa biến chất, chia bè chia phái, tham quyền cố vị, tham nhũng từ thượng tầng đến hạ tầng, nhân dân ngày một công khai chống lại những hành vi sai trái đó, bị Công an liệt vào loại phản động, thù địch.

Xét xem: Đảng là trừu tượng như một cơ thể, đảng viên là cụ thể như những tế bào. Tế bào bị “ung thư” nhiều như thế thì cơ thể khó thoát chết. Vì vậy, suốt gần 2 nhiệm kỳ (10 năm), Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rảnh đâu mà lo việc nước việc dân, chỉ tập trung lo củng cố, kiện toàn… Đảng cầm quyền. Ông nói khàn cổ, cố đẩy mà chúng không lùi, cố chặn mà chúng không đứng – cứ rấn tới mãi, buộc Ông phải đốt lò thiêu sống mà nào có hết bọn sâu dân mọt nước đâu?!.
Bán chó con để lấy tiền trị bịnh cho vợ - Ảnh Facebook


Chết rồi “Lượm” ơi: Thế giới dầu sao cũng đỡ, chỉ dốc sức chống dịch Corona, còn Việt Nam ta, cùng một lúc, phải chống 3 nạn dịch: dịch Corona, dịch khô hạn nhiễm mặn, dịch tham nhũng. Rồi đây, nếu không cố lên, nước mình sẽ tuột hạng từ “đang phát triển” xuống “chậm phát triển” chớ chơi đâu?! -/-
Bas du formulaire