26 mars 2020

Virus corona: ‘Đâu phải tại Trung Quốc’


Jonathan London


Đi hc Leiden, Hà Lan

24 tháng 3 2020


Có l chúng ta cn vượt qua li nói chung chung “Đi dch này là do nước Trung Quc”. Ta cn ch mt đt tên ai mi chính là k có ti.

Tập Cận Bình
Mt đt nước có bao gi làm gì đâu, ch có nhng con người và nhóm người c th, như Hitler, đng Quc xã, Mao Trch Đông, Đng Tiu Bình, Kissinger, Pol Pot…mi là nhng k đã gây ra s vic.

Không phi quc gia Rwanda, mà ch mt s người c th mi chính là nhng k đã thc hin ti ác dit chng.

Đúng vy. Ch mt s k Trung Quc, phe nhóm ca ông Tp Cn Bình và chính ông ta, đã c tình giu nhm thông tin và dp tt nhng n lc chng dch kp thi đ ri mãi cho đến nay ta vn không biết rõ thc cht điu gì đã xy ra.


Quá tr mt ri?


Riêng tôi, tôi nghi ng cái tuyên b ca h rng là “không có ca nào mi”. Không phi chính quyn Bc Kinh (mà c th là Tp Cn Bình) cũng luôn khăng khăng rng là làm gì có v Thm sát Thiên An Môn và hơn triu người Duy Ngô Nhĩ b cm tù, rng là toàn b vùng bin Đông Nam Á đu “thuc v” Trung Quc đó sao. Ngây di gì mà tin!

Mc cho h có tuyên truyn nhi s gii đến đâu, dù là bng cách Trung Quc Nht Báo (China Daily) nhét tin “bn” vào ming my t báo M hay đăng qung cáo rm r trên mng xã hi Facebook, vn đang b cho là suy đi đo đc, chúng ta cn phi buc nhng thế lc h bi chu trách nhim.

Cũng vy, chúng ta cn phi ch rõ ti trng “lp l đánh ln con đen” ca ông Donald Trump (không phi ca nước M) và trách nhim ca Trump đi vi nhng phn ng t hi chết người ca ni các Trump nói riêng và chính quyn liên bang nói chung.

Hơn hết, ta cn phi truy vn ti sao h thng y tế công M và c nhiu nước châu Âu, vn đáng l là rt hiu qu và hin đi li tr nên vô dng khi đương đu vi đi dch. S chun b xã hi và ngân sách công đâu ri?

Đã tiêu tán cho chiến tranh Iran, Afghanistan, gói gii cu tài chính năm 2008, ct gim thuế cho gii siêu giàu hay đang nm đâu đó trong nhng tài khon ngân hàng bí mt. Năng lc ca nhà nước đã và đang mc nào?

Quá tr mt ri, tr ít nht là c mt thế h!

Điu không bao gi được quên


Nhưng quan trng là ta phi nhn ra rng đ cho đi dch này xy ra như hôm nay là ti li ca ông Tp Cn Bình và phe đng sùng bái ông ta.

S tht là nếu như các nhà chc trách Vũ Hán qun lý hiu qu nhng khu ch đng vt hoang dã tim n đy dch bnh, vn được cho m li trong sut 17 năm (nhng 17 năm!) k t dch SARS 1, và phn ng mt cách có trách nhim vi nhng mi nguy him c th t tháng 11 và 12/2019 và sut c tháng mt năm 2020, thì chúng ta đã không phi chng kiến hàng ngàn người đang chết, và có l là hàng triu người sm s phi b mng trên khp thế gii.

Hàng triu người trên thế gii nhiu kh năng s chết vì s sai lm ca Tp Cn Bình trong công tác qun lý ch và trong vic đã đàn áp phn ng hiu qu, k c vic c tình cho phép hàng ngàn chuyến bay đi khp nơi được khi hành t tâm dch. Đây là điu chúng ta không bao gi được quên!

Chúng ta phi vch mt chiến dch ca chế đ Tp Cn Bình vn đang ra sc ‘lòe’ c thế gii v tuyên b đi thng dch bnh, tuyên b v năng lc siêu phàm, đang nhìn xung khinh mn các nước đang chết dn và suy sp v kinh tế ln xã hi trong cơn đi dch mà chính chế đ h bi mà ông ta dung dưỡng, gây ra.

Cũng đng o tưởng


Chúng ta đương nhiên cũng không quên rng cũng có mt s người Trung Hoa Đi Lc chân chính, k c mt s đng viên trong đng ca Tp và hàng ngàn người Trung Quc khác, đã c gng gióng lên hi chuông cnh báo và tiến hành nhng bin pháp y tế cng đng hiu qu.

Chính h cũng đã b bt ming và thm chí đang chu cnh tù đày.

Ta cũng không nên o tưởng rng nhng giá tr Khng giáo hay đc đoán ít nhiu li hiu qu hơn trong vic dp dch.

Đài Loan và Hàn Quc là nhng xã hi dân ch. Khng giáo, như Lưu Hiu Ba đã ch ra, là ngun nguy him chết người vì chính nó to điu kin cho s đàn áp mt cách có h thng và đm máu, như v Thm sát Thiên An Môn 1989 và vic bôi xóa s kin này khi lch s.


Chính Khng giáo đã góp phn to ra mt nn văn hoá cúi đu đang dung dưỡng s bt tài, di la và tàn bo hin nay.

Kh năng hp tác vì li ích cng đng trong thi bình cũng như thi k khng hong cn phi có mc đ tín nhim xã hi nht đnh, vn đôi khi cao hơn Đông Á và mt vài nước dân ch xã hi Châu Âu so vi nhng nơi khác.

Sô-vanh cng sn, Khng giáo và hành đng cn làm?


Chúng ta cn hi ti sao người Đài Loan và người Hàn Quc sng trong nhng xã hi dân ch và người Trung Quc lc đa, người Singapore và Hng Kông sng dưới nhng chế đ có phn đc tài hơn, li có th phi hp vi nhau khi cn vì li ích chung nhưng li ít nhiu không hiu qu trong vic gim thiu ri ro đi vi sc kho cng đng (chng hn như Trung Quc vn đ cho môi trường b ô nhim chết người, vn tiêu th cht melamine, sn xut và xut khu thuc men và thc ăn đc hi hay như vic to điu kin dn đến điu được cho là dơi lây bnh sang người…)

Cn phi có câu tr li cho nhng câu hi quan trng này, nếu như chúng ta còn mun sng trong mt thế gii an toàn hơn.

Chúng ta cũng cn phi hi ti sao nhng người lên tiếng cnh báo li tiếp tc b bt ming đ ri h qu là ri ro lan rng.

Nếu v bác sĩ Trung Quc Lý Văn Lượng và v bác sĩ người M Helen Chu, nhng người sm phát hin ra dch bnh đang lan rng nước h mà không b đàn áp thì chúng ta đã tình thế tt hơn bây gi.

C hai, cũng như tt c chúng ta, đu là nn nhân ca ch nghĩa sô-vanh sùng bái tinh thn bè phái cc đoan.

Nói cách khác, ch nghĩa phân bit chng tc cũng như vic đ li cho toàn b các quc gia không giúp gii quyết được vn đ.

Tương t, ca ngi th chế đc đoán hay ‘văn hoá Khng giáo’ là mt điu vô nghĩa. Đ ri, hãy thôi đi!

Thay vì vy, hãy buc nhng người có chc quyn phi chu trách nhim.

Hãy lên tiếng nói ng h, b phiếu và đòi hi mt chính ph minh bch, có trách nhim và hiu qu.

Hãy nh người đàn ông vô danh đng trước bánh xe tăng qung trường Thiên An Môn ngày đó. Hãy nh Rosa Parks*!