16 mars 2020

TRUNG QUỐC ĐAU KHỔ KHI DỐI TRÁ ĐƯỢC ĐÁP TRẢ BẰNG DỐI TRÁ


Xuân TrườngQuả là không “hổ danh” về mức độ “tàn bạo” của CORONAVIRUS VŨ HÁN đối với Trung Quốc, khi con virus này đang đẩy nền kinh tế Trung Quốc vào một cơn “co thắt” thập tử nhất sinh kể từ khi mở cửa cải cách kinh tế những năm 1980. Hơn 30 năm phát triển thịnh vượng và hào nhoáng, virus Corona đã làm bộc lộ “tử huyệt” của Trung Quốc, vốn được xây dựng dựa trên sự Dối trá và Cưỡng ép.Con số “thảm khốc”Tính t cui tháng 2 đến nay, chng virus Corona có v như biết “nghe li” chính quyn Trung Quc khi các ca nhim bnh và t vong đang có xu hướng gim dn. Ngược li, k t khi “x lng” khi Trung Quc, chng virus này đã công phá bc tường thành ca Vatican, tn công không kiêng n thành ph Qom (Iran), Milan (Ý), Daegu (Hàn Quc), và gieo rc ni hong lon ti mt vin dưỡng lão Seattle (M).

Trung Quc, nơi xut hin ca bnh đu tiên vào tháng 12/2019, đến nay xác nhn đã có hơn 80.000 trường hp nhim CORONAVIRUS VŨ HÁN và hơn 3.000 người t vong. Chính quyn Trung Quc đã b ch trích nng n vì s di trá ngun gc dch bnh, che giu thông tin v bnh dch, cũng như cách x lý khng hong da trên “qu đm st”.

Virus Corona không ch mang đến bnh tt và chết chóc cho “gã phàm ăn” Trung Quc, mà còn c ni hong s v ch s tăng trưởng kinh tế st gim đáng quan ngi.

Nn kinh tế Trung Quc tng có mt giai đon chm đáy vi mc tăng trưởng 1,6% vào năm 1976, khi cái chết ca Mao Trch Đông đt du chm hết cho mt thi kỳ chính tr xã hi hn lon, và m đường cho công cuc ci cách kinh tế nhng năm đu 1980.

Nhng ngày đu tháng 3 này, theo d kiến ca các chuyên gia kinh tế thế gii, t l tăng trưởng ca nn kinh tế Trung Quc ch đt 2% trong quý 1 năm nay. Đây thc s là mt tin thm ha đi vi nn kinh tế luôn đt tc đ tăng trưởng bình quân 9,4% hng năm, k t năm 2000 cho đến trước khi virus corona “lũng lon” quc gia này.

Đi vi chính quyn Trung Quc, suy thoái kinh tế là mt trong nhng nguyên nhân dn đến mt n đnh xã hi, và đây chính là điu mà ĐCSTQ lo s nht. Có l vì vy mà chính quyn Bc Kinh đang bng mi giá “bt” virus Corona không “được phép” lây lan thêm na, khi nước này đang đưa ra nhng con s nhm chng minh dch bệnh đang h nhiệt.


Thị sát và thị uy dân chúng


Ti tâm chn Vũ Hán, các quan chc c gng làm mi cách cho có v như các n lc “phc hi” tình hình dch bnh ca chính quyn đang din ra rt suôn s.

Ngày 5/3, Phó Th tướng Tôn Xuân Lan - mt trong nhng quan chc cao cp nht ca Trung Quc đến tnh H Bc, cùng vi s h tng ca các quan chc đa phương, bà phó Th tướng đã đi th sát khu phc hp bit lp qun Qingshan (Vũ Hán).
Bà phó Th tướng Tôn Xuân Lan đã đi th sát khu phc hp bit lp qun Qingshan (Vũ Hán)
Nhưng khi các quan chc lãnh đo đang do quanh khu phc hp đ đánh giá các bin pháp kh trùng, cũng như chế đ cung cp thc phm cho người dân b cách ly, có l h chng mong đi phi nghe nhng tiếng la hét phn n t các tòa nhà cao tng di xung: “Đ gi di”.

Các cư dân trong khu phc hp (vn không được phép xung dưới) đã m ca s ra hét ln: “Gi, gi”; “Tt c đu là gi”; “Chúng tôi phn đi”; “Mi người đang phi tr tin cho thc phm đt đ”.... Các cư dân đã hét ln cho biết rng, chính quyn Trung Quc đã b mc người dân phi đi mt vi s thiếu thn các nhu yếu phm.

Các video mà Global Times đăng ti tương phn vi nhng gì mà truyn thông nhà nước hng ngày ra r đưa tin, rng chính quyn luôn “cung ng đy đ, vt giá n đnh” cho nhân dân. Di trá đã tr thành thói quen ca ĐCSTQ và được đem “ng dng” trong mi hoàn cnh.

Vic mt quan chc cp cao ca Bc Kinh đi th sát ti Vũ Hán - “ dch nguy him nht” thế gii đã gi đến người dân Trung Quc “thông đip”, rng chính ph đã n lc đy lùi được dch bnh trên toàn quc, và đã đến lúc các công ty, hãng xưởng và người lao đng quay tr li công vic kinh doanh như thường l.

Ngày 6/3, duy nht ch có tâm chn Vũ Hán báo cáo xut hin thêm 126 ca nhim mi, trong khi các thành ph còn li ca tnh H Bc và các tnh thành khác trên toàn quc đu không có thêm ca nhim mi nào.

Vic chính quyn Bc Kinh “tô v” hoàn cnh, s dng d liu gi mo đ “cưỡng ép” các doanh nghip m ca hot đng tr li khi dch bnh vn có nhng din biến phc tp, đã nhn được s đáp tr không ng...


Dối trá đi liền với đối phó

 


Song song vi vic công b s liu các trường hp mc CORONAVIRUS VŨ HÁN gim xung mt cách đáng ng trong nhng tun gn đây, Bc Kinh đng thi “áp đt” các ch tiêu tăng trưởng kinh tế cho các quan chc chính quyn đa phương, khiến nhiu công xưởng, nhà máy ti nhiu nơi b “đy” tr li làm vic trong tình hung b “cưỡng ép”.

Nhưng v quýt dày có móng tay nhn, mt cuc điu tra ca Caixinglobal cho thy, các ch doanh nghip đang di trá “hùa” vào công cuc “phc hi” ca đt nước sau s càn quét ca virus Corona, mc đích là đ “xoa du” các quan chc đa phương và đi phó vi chính quyn trung ương.

Các lãnh đo công ty cũng như quan chc đa phương đã tiết l vi Caixin rng, vic chính quyn trung ương gây áp lc phi hoàn thành ch tiêu hn ngch kinh tế - mt vin cnh khó có th thc hin được trong tâm dch CORONAVIRUS VŨ HÁN - đã buc h phi “xào nu” s liu.

Báo cáo cho biết nhiu ông ch ca các công xưởng, nhà máy… đã “bt tt c các bóng đèn và m máy điu hòa” c ngày đ to ra bu không khí ging như “kinh doanh, sn xut đã tr li bình thường”, nhưng thc cht thì không có công nhân làm vic. Các ch doanh nghip cho biết, h “thà lãng phí mt khon tin đ thp sáng bóng đin, chy máy điu còn hơn là làm ‘mt lòng’ các quan chc đa phương”. 


Đèn bật sáng nhưng không có ai làm việc

 


Đ đèn bt sáng và điu hòa không khí chy c ngày trong các khu văn phòng trng người, bt các thiết b cn thiết đ to “hin trường gi” nhân viên đang làm vic, và thm chí hun luyn công nhân nhà máy nói di, đánh la các thanh tra viên nhà nước… là vài trong s nhiu “th thut” mà các doanh nghip đang áp dng đ gi mo d liu tiêu th đin, nhm có được bn thng kê “đp” cho chính quyn đa phương báo cáo lên cp trung ương.

Chính quyn Bc Kinh đã da vào d liu tiêu th đin năng đ làm thước đo đánh giá t l các doanh nghip đã tr li “cuc đua” kinh tế, và yêu cu các chính quyn đa phương phi tr cp mt phn chi phí đin đ khuyến khích các doanh nghip tr li làm vic, nhưng đng thi cũng “áp đt” hn ngch năng sut bt buc lên các doanh nghip đó.

Tnh Chiết Giang, nm phía đông tâm chn Vũ Hán đã được Bc Kinh chn làm nơi “thí đim” đ kim tra mc tiêu th đin ca các doanh nghip. Đ đi phó vi “cp trên”, các quan chc tnh Chiết Giang đã ra lnh cho các công ty trên toàn tnh thp sáng đèn đin và cho máy móc chy c ngày đ tăng năng sut tiêu th đin.

Ngày 24/2, Phó Ch tch tnh Chiết Giang, ông Chen Guangsheng đã khoe vi truyn thông rng, tnh Chiết Giang là “tm gương đin hình” cho s ‘hi phc’ ca ngành công nghip c nước. Mt s nhà máy sn xut ca tnh đã đt t l tr li làm vic ti 98,6% và ti các doanh nghip dch v là 95,6% so vi thi đim trước khi CORONAVIRUS VŨ HÁN bùng phát.

Lãnh đo tnh này cũng cho biết, hơn 99% các công ty trong tnh có doanh thu xut khu hng năm trên 10 triu đôla đã khi đng sn xut tr li. Bn cáo đy nhng s liu “màu hng” này đã được lãnh đo tnh gi ti Trung Nam Hi.

Giám đc mt công ty Ôn Châu - trung tâm thương mi ln ca tnh Chiết Giang xác nhn đã nhn được “ch tiêu” tiêu th đin phi bng mt na so vi trước khi dch bnh bùng phát. Nhưng ngay c khi hn ngch y gim đi mt na, công ty cũng không th đáp ng được. Cách tt nht đ đi phó vi chính quyn là ch công ty đã cho tt c các máy điu hòa chy c ngày.

Hàng Châu - th ph ca tnh Chiết Giang, nơi đt tr s ca Công ty Alibaba đã nhn được ch tiêu tiêu th đin là 75% (vào ngày 8/1) và phi đt ít nht 90% (vào ngày 10/3). Tuy nhiên t l tiêu th đin thc tế ti mt khu công nghip Hàng Châu vào ngày 8/3 ch đt 40%, thp hơn nhiu so vi mc tiêu 75% và 90%.

Mt quan chc qun th ph Hàng Châu tiết l vi Caixin rng, trong khi dây chuyn thiết b sn xut trong các nhà máy không hot đng thì ti khi văn phòng ca các nhà máy y, máy tính, điu hòa, đèn đin hot đng hết công sut. Điu này ch đ đi phó vi Bc Kinh mun kim tra các s liu tiêu th năng lượng đ đánh giá s tr li ca các công ty.

Caixin không nêu đích danh tên qun đ bo v danh tính các quan chc, nhng người có th phi đi mt vi s trng pht ca Bc Kinh vì tiết l thông tin.

Quan chc qun tiết l, thay vì áp đt các mc tiêu sn xut trc tiếp ti các công ty, hãng xưởng thì chính quyn Bc Kinh li giao “hn ngch” cho các quan chc cp tnh, buc h phi chu trách nhim đôn đc các ch doanh nghip ti đa phương ca mình. Khi chính ph đt sc ép ln lên vai chính quyn đa phương, thì phi lãnh hu qu cui cùng vn ch là doanh nghip và người lao đng.

Nhng quan chc tnh s phi thường xuyên đến các công ty, công xưởng đ hi thúc các ch doanh nghip tiếp tc sn xut như mt cách th hin "s quan tâm và h tr" ca Đng ti qun chúng nhân dân. Áp lc t cp trên rót xung đã khiến các quan chc đa phương và các ch doanh nghip “bt tay” vi nhau đ cùng di trá.


Áp đặt một đằng, thực hiện một nẻo

 


Chiết Giang không phi là tnh duy nht “phù phép” s liu đ báo cáo gi lên chính quyn trung ương. Ti thành ph công nghip nh Botou, cách Bc Kinh 230 km v phía nam, t Caixin cũng phát hin thy các nhà máy được chính quyn đa phương báo cáo lên Trung Nam Hi là đã hot đng tr li, nhưng thc tế thì không phi vy.

Bt chp các ch th t trên rót xung, chính quyn các đa phương vn không sn sàng mo him vì e ngi dch bnh tiếp tc bùng phát, điu đó đng nghĩa vi vic các công ty không thc s làm vic tr li.

Giám đc điu hành ca mt công ty ti Botou hé l, chính các quan chc ti Botou yêu cu ông báo cáo sai s lượng nhân viên tr li làm vic, và thm chí h còn hướng dn cho các công nhân ca ông cách nói di nếu h nhn được cuc gi t thanh tra viên ca chính ph.

Quan chc ti Botou cho biết, ít nht 228 doanh nghip trong khu vc Botou đã hot đng tr li. Nhưng thc tế, mt s công ty nói rng h đăng ký là đã khi đng sn xut tr li, nhưng chưa th bt đu sn xut ngay được bi các công ty ch được phép tiếp tc kinh doanh sau khi đáp ng được các bin pháp kim soát virus Corona vi chính quyn đa phương, và phi được các quan chc đa phương xác nhn.

Ngay c khi nếu ch công ty, nhà máy đáp ng các bin pháp kim soát ngăn chn virus, thì h vn phi đi mt vi lnh phong ta ca chính quyn, khiến mi tuyến đường giao thông b bế quan ta cng, không th vn chuyn nguyên liu đu vào và sn phm đu ra. Đng thi các nhà máy cũng phi vt ln đ tìm đ s công nhân - vn chưa th tr li làm vic bi lnh phong ta. Và gi d nếu các công nhân có tr li làm vic, thì h cũng phi tuân theo các quy tc kim dch - vn gây cn tr tiến trình sn xut ti các nhà máy.

Raymond Yeung, nhà kinh tế hc ca Greater China ti ANZ cho biết: "Mt mt, ĐCSTQ coi bin pháp phong ta là cách hiu qu nht đ ngăn chn virus lây lan, nhưng mt khác chính bin pháp này li đang cn tr hot đng kinh tế."

Vy làm thế nào đ các nhà máy, công xưởng có th nhanh chóng tr li làm vic bình thường? Câu tr li ph thuc vào 300 triu lao đng nhp cư ca Trung Quc, hơn 2/3 trong s đó (chiếm khong hơn 200 triu người đang lơ lng vi mi ha tht nghip) vn không th tr li làm vic vì chu tác đng ca lnh phong ta cũng như các quy tc kim dch ca chính quyn Bc Kinh.

Điu đó cho thy, các quyết sách ca chính quyn Trung Quc khá bt nht, nói mt đng làm mt no. Ch kh các doanh nghip và người lao đng đang on mình chu đng áp lc t t phía: Phía trước là virus Corona, phía sau là quyn lc ca nhà cm quyn. Đi vi h, c hai “thế lc” này đu nguy him ngang nhau.

Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020

Xuân Trường

http://trannhuong.net/tin-tuc-54720/trung-quoc-dau-kho-khi-doi-tra-duoc-dap-tra-bang-doi-tra.vhtm