28 mars 2020

HỎI PTT VŨ ĐỨC ĐAM và BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG.


Nguyễn Quang A

PTT VŨ ĐỨC ĐAM
Trưa nay trên VTV vẫn hô hào khách đi trên 7-8 chuyến bay phải liên hệ với các nhà chức trách để khai báo vì các chuyến bay đó đã có người nhiễm Covid-19. Các ông đều quen với ngành ITC sao lại để quản lý luộm thuộm đến vậy? Bắt công an, mặt trận, y tế đi tìm từng người rồi khai nữa, rất tốn chi phí và không kịp thời.
Tất cả các hành khách trên chuyến bay đó và các chuyến bay khác từ nước ngoài về ĐÃ PHẢI KHAI BÁO, có số ĐIỆN THOẠI, có Địa Chỉ,... Tức là đã có CƠ SƠ DỮ LIỆU tập trung về họ.

Sao không kết nối với các nhà mạng di động (Mobi, Vina, Viettel) và yêu cầu họ cung cấp thông tin về vị trí (tôi nghĩ anh em IT của 3 nhà mạng đó trong 1 giờ có thể viết phần mềm gọn, nhẹ để làm việc này (thực ra có lẽ có sẵn rồi): biết số điện thoại của họ thì dễ như trở bàn tay để xác định họ ĐANG ở đâu với độ chính xác cỡ vài trăm mét). Không cần phải theo dõi quá nhiều người, chỉ vài ngàn cho đến vài chục ngàn người có nguy cơ cao (F1 và F2 chẳng hạn) mà thôi, một việc khá ĐƠN GIẢN.
Có lẽ trong vài phút có thể xác định hết số người đó hiện đang ở đâu, có ở nơi họ đã khai chưa hay cách xa đó cả hàng trăm km (nếu họ tắt điện thoại, thì chuyển sang dùng phương tiện khác). Thậm chí đối với những người bị cách ly tại gia phần mềm ấy có thể tự động theo dõi và tự động nhắc nhở khi họ RA KHỎI NHÀ!
Làm như thế quản lý vừa dễ, vừa nhanh, vừa rẻ và không làm cho Dân HOANG MANG khi một đoàn công an, mặt trận, y tế ăm mặc bảo hộ kéo đến nhà ai đó để làm đúng cái việc đơn giản mà các ông biết rất rõ là có thể làm được một cách dễ dàng.
Sao không làm? Khó quá ư? Hay ...?
Vẫn chưa muộn để làm việc này (thực ra để theo dõi hàng trăm ngàn người có nguy cơ Hàn Quốc họ cũng làm đơn giản vậy thôi).