26 septembre 2020

ĐỒNG TÂM, MỘT NỖI ĐAU

 

Ba ngàn cảnh sát công an
Đêm khuya đàn áp dân làng Đồng Tâm.
”Thi hành công vụ” âm thầm.
Khác chi bọn cướp “nội xâm” bạo tàn.

”Thi hành” hay tự “thi gan”?
Rập rình giết một lão làng đảng viên,
Cựu binh từng chống bạo quyền,
diệt thù cứu nước giữ yên cõi bờ.

Công an “công vụ” mù mờ,
”pháp quyền” “pháp luật” “lập lờ” bao phen.
Giết dân theo lối thấp hèn,
Ra tòa “đánh lận con đen” “luật rừng”.

”Bầy đàn” “cơ động” chống lưng
”Bầy sâu” hút máu ăn mừng chiến công.

Thảo Điền,2020
Đoàn Thuận