14 septembre 2020

Tai hại của Nhà Nước Pháp Quyền qua vụ xử Đồng Tâm

Lê Minh Nguyên

Nhà Nước Pháp Quyền nào?

Nhà Nước Pháp Quyền (Rule By Law) mà CSVN thường khoe khoan để thay thế sự cai trị bằng các nghị quyết của Đảng khi nhu cầu giao thiệp với các quốc gia theo Dân Chủ Pháp Trị (Rule Of Law) càng gia tăng.

CSVN muốn chứng tỏ với thế giới tây phương là chế độ cũng tương đồng trong việc dùng luật pháp để trị quốc. Vì khi giao thương, thường có tranh chấp xảy ra, và để giải quyết những tranh chấp này một cách công bình thì cần phải có một hệ thống toà án độc lập, áp dụng luật pháp với những điều khoản rõ ràng không mơ hồ.


Giao thiệp là giữa chính quyền với chính quyền chứ không phải giữa chính quyền với Đảng.

Nhưng chế độ độc tài độc đảng, cương quyết ôm lấy Mác-Lê dù đã là rác thải, thì Đảng phải đứng trên luật pháp, tức con người đứng trên luật pháp, tức nhân trị thay vì pháp trị.

Thế là họ đẻ ra cái gọi là Nhà Nước Pháp Quyền, dùng luật để áp dụng cho thứ dân, dùng Điều Lệ Đảng để áp dụng cho đảng viên. Nó là Quân Chủ dưới tên gọi mới là Nhà Nước Pháp Quyền, khi xưa là quý tộc (dùng Lễ) và thứ dân (dùng Hình), ngày nay là đảng viên (dùng Điều Lệ Đảng) và người dân (dùng bộ luật Hình Sự với các điều khoản mơ hồ để giải thích sao cũng được).

Việc xét xử là do Đảng quyết định trước, rồi công an và toà án uốn nắn theo, qua nhục hình, ép cung, cắt dán các sự kiện và lời khai, sử dụng các clips tivi do Đảng chỉ đạo... để làm show ngoài toà.

Nhà Nước Pháp Quyền là công cụ cho đảng viên, nhất là 200 người trong chóp bu Trung Ương Đảng, thao túng, cướp giựt, hút máu mỡ lương dân.

Giao thiệp với thế giới tư bản càng nhiều thì đất là phần đóng góp cho phần vốn của mình trong các dự án làm ăn. Đất trở thành vàng, “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cứ thế mà tiếp diễn kể từ khi mở cửa cho tư bản tràn vào đến nay.

Qua ba thập niên chính quyền cướp đất của dân, đất cứ càng ngày càng cạn kiệt! Thế là con rắn nó phải ăn thịt cái đuôi của mình, cắn đất Đồng Tâm, thành trì của cách mạng.

Để phun khói mù che cho tội ác thì việc giết Cụ Kình theo lối thanh toán một đảng viên chống Đảng vẫn còn chưa đủ sức để răn đe bịt miệng dư luận, việc xử án nặng, án tử hình cho dân Đồng Tâm ủng hộ Cụ Kình bảo vệ đất làng nơi chôn nhau cắt rốn của họ, là điều cần thiết của Đảng để vừa bảo vệ chế độ đạo tặc, vừa dễ thực hiện những vụ cướp đất tương tự về sau.

Đó là Nhà Nước Pháp Quyền của CSVN!

 

Lê Minh Nguyên

7 tháng 9 lúc 23:23  ·

https://bit.ly/35e9elv