31 octobre 2021

BỊT MIỆNG DÂN.

Lê Công

Tại sao không hiểu ngay là đâu phải tự nhiên mà người dân kéo nhau đi như vậy, người ta đi là để đòi tiền hổ trợ cho mình chứ có dám nêu yêu cầu hay phản đối việc gì đâu, thế thì tại sao không điều tra tiền hổ trợ lí do gì không đến tay dân mà lại đi khởi tố họ.


Các vị ép dân thật quá đáng, những người dân quê thấp cổ bé họng này còn biết kêu vào đâu, ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ.

Thế nhưng khi nói đến dân thì các vị dễ thương vô cùng, thiếu điều đội dân lên đầu lên cổ mà lúc hành xử với dân thì một trời một vực.

Các vị lãnh đạo bên trên có hay biết việc này không.