28 octobre 2021

SÀI GÒN SANG TÊN

Năm 1975,
đường Lê Duẩn
thay
con đường Thống Nhất:

Đoàn xe tăng với nón cối dép râu
từ Sở Thú tiến vào Dinh Độc Lập.
giữa bao công sở, dinh thự phố lầu.

Cán bộ Bắc Kỳ theo Mác Lê nin
sang tên Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh,
sau ngày “Ngụy nhào”, sau năm “Mỹ cút”.
giải phóng Miền Nam đại thắng quang vinh.

Cách Mạng Tháng Tám “thay danh” Lê Văn Duyệt.
Nguyễn Thị Minh Khai “thế tên” trường Gia Long.
Đường Tự Do mất biệt, chỉ còn Đồng Khởi.
”Tem phiếu bao cấp” lấp Hòn ngọc Viễn Đông.

Nhóm băng ngoài Bắc vào Nam “chi viện”
độc đoán dùng quyền “Sở hữu toàn dân”
chiếm dụng đất đai tựa “bầy địa tặc”,
lũng đoạn thị trường, “bóc lột sức dân”.


Bao tướng tá bộ công an, quốc phòng,
bao lãnh đạo thuộc ủy viên trung ương,
đang ngồi tù, đã đột tử, bị mất tích.
Bao vụ “án oan sai” đâu tỏ tường.

Thành Hồ bùng phát làn địch Bắc Phương.
Dân nghèo tạm cư thất nghiệp đau thương.
Thêm bị “cách ly”, ngăn sông cấm chợ.
Tìm đường về quê lánh cuộc nhiễu nhương.

Đoạn trường bể dâu gần nửa thế kỷ.
Giải phóng Sài Thành hay “giải phóng mặt bằng”?
Lộc Hưng Thủ Thiêm, còn nơi nào nữa ?
Giọt lệ lương dân thấm đất giá băng.


Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận