31 octobre 2021

Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Quang Tuấn


Nguyễn Đức Chung từng tuyên bố trước nghị trường "Tại sao không có án tử hình cho tội tham nhũng" .

Nguyễn Quang Tuấn thì tuyên bố  "Chúng tôi làm việc không vì tiền mà vì lòng tự tôn của dân tộc".Bây giờ cả hai ông đều bị bắt vì tội tham nhũng !!!