21 octobre 2021

SỐNG CHUNG VỚI DỊCH.

”Chống dịch như chống giặc”.
”Không thắng quyết không về”.
Quyết “thắng như chẽ tre”.
Với đoàn quân tập huấn.
”Bắc kỳ có lý luận”.

Vào Nam giúp TP Hồ Chí Minh.
Dựng “pháo đài” qui mô.
”Ai ở đâu ở đó”.
Theo “vùng xanh vùng đỏ”.

”Chốt kiểm soát cấm qua”.
Người “cách ly tại nhà”.
Đóng cửa tiệm quán chợ.
Hàng, quân đội “mua hộ”.

Dịch cứ thế lan nhanh.
Bọn độc ác tung hoành.
Dân tạm cư khốn khó.
Mất việc, không nơi trọ.

Người vì dịch gục đầu.
Người vì đói khổ đau.
Tìm đường về quê cũ.
Vượt bao “vùng cát cứ”.

Người ăn bụi ngủ bờ.
Sống lang thang vật vờ.
Trên quê cha đất tổ.
Khác chi bị đô hộ.

Nay, Dịch giảm lây lan.
Còn Giặc chưa rõ ràng.
Đành “sống chung với dịch”
Dù giặc như “thù địch”.

Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận