14 octobre 2021

Loay hoay mãi mà làm gì

Nguyễn Đình Cống

Đó là loay hoay trong việc xây dựng và chỉnh đốn ĐCSVN dưới thời TBT Nguyễn Phú Trọng. Loay hoay mãi mà chẳng làm nên trò trống gì. Vì sao vậy?

Hiện nay, việc chỉnh đốn đảng là quan trọng, cấp thiết, còn xây dựng đảng, tuy có, nhưng chỉ là phụ, vì rằng tổ chức của đảng, trên cơ bản đã được xây dựng xong. Nếu muốn xây dựng thì đó là xây dựng một đảng mới, tuy có thể bao gồm nhiều hoặc toàn bộ đảng viên hiện nay, nhưng phải khác về bản chất, là một đảng chính trị chứ không phải là đảng cách mạng.


Một đảng, sau khi thành lập 15 năm (1930-1945) đã giành được chính quyền. Sau 76 năm cầm quyền (1945- 2021), đáng ra phải trở thành hùng mạnh, thế mà vẫn còn loay hoay với việc chỉnh đốn, càng chỉnh càng nát thêm. Vậy phải chăng có điều gì vô lý ở đây. Không những vô lý mà rất vô lý, sai quy luật.

Điều vô lý là to lớn, rõ ràng chứ chẳng phải tìm tòi gì mới biết. Đó là việc tôn thờ Mác Lê cùng lý thuyết cộng sản cộng với sự lệ thuộc vào Trung cộng. Mác Lê đã bị vứt vào đống rác lịch sử vì bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong chứa đầy rác rưởi và độc hại. Trung cộng thì đầy nham hiểm, kẻ có nhiều dã tâm thôn tính đất nước Việt, nô dịch dân tộc Việt.

 Thế là người ta chỉ  thấy được một bên, nghe được một chiều mà không nhận ra sự thật mặc dầu vẫn hót như vẹt rằng hãy nhìn vào sự thật. Người ta thấy khá rõ sự rã rời, sự thoái hóa, sự tham nhũng trong đảng, họ động viên nhau, thúc ép nhau tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đã vài lần vui mừng cho là “Tìm thấy rồi” nhưng thật ra chỉ mới tìm thấy vài điều nhỏ lẻ, vụn vặt mà chưa đụng đến bản chất, chưa tìm thấy gốc rễ.

Tìm thấy bằng cách ra nhiều Nghị quyết, nhiều Quy định, nhiều điều cấm, tổ chức học tập và các cuộc thi, rồi đốt lò. Tất cả được hô hào làm với niềm tin tất thắng. Ông TBT tự hào kể ra hàng chục văn bản  đã ra trong hơn chục năm qua. Tự hào mà làm gì khi các văn bản ấy có được rất ít giá trị trong thực tế vì không vạch ra được bản chất mà còn phạm một số sai lầm, có một số điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, phản đạo lý.

Khi đọc câu trên đây chắc rằng nhiều cán bộ cao cấp, nhiều trí thức của Đảng sẽ nổi giận mà phán rằng : Láo, láo, đây là luận điệu vu cáo của thế lực thù địch. Chúng tao, từ người đề xuất và soạn thảo, người thảo luận và phê duyệt đến người tiếp nhận đều thấy rõ ràng các văn bản là hoàn chỉnh, là chặt chẽ, là tuyệt vời. Thế thì sai lầm ở đâu, phản dân chủ, phản khoa học, phản..phản..ở đâu.

 Xin thưa rằng các vị không thấy, nhưng chúng tôi thấy và đã chỉ ra cho các vị, nhưng các vị có chịu nghe đâu. Bài “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản” đã đăng trên Tiếng Dân và Boxit trước đây là một trong những bài như thế. Nếu các vị có thiện chí, thực lòng muốn biết sai ở đâu, phản chỗ nào thì mời một số trí thức phản biện đến trình bày cho mà nghe và đối thoại với họ.

Lãnh đạo ĐCSVN loay hoay, không thoát ra được đống bùng nhùng hoặc vũng lầy vì cố tìm mọi cách dối trá để che giấu mâu thuẩn giữa bản chất và sự tuyên truyền.

Bản chất là độc tài toàn trị, là đảng cướp quyền của dân, nhưng tuyên truyền là chế độ vô cùng tốt đẹp, rất ưu việt, rất tự do dân chủ, rằng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Phải bịa ra sự tốt đẹp để lôi kéo sự ủng hộ của dân, nhưng khi dân bắt đầu thấy bộ mặt thật thì lại tìm cách che giấu và nói dối. Như vậy cho nên lâm vào thế loay hoay. Ông TBT sẽ loay hoay suốt đời, sẽ cố viết ra vài nghị quyết và quy định nữa, sẽ thêm vài điều cấm nữa, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng ông phải ôm hận mà nghĩ rằng : Suốt đời, ta đã đem hết trí tuệ và sức lực để chỉnh đốn và làm trong sạch đảng của ta, nhưng không làm được. Có phải Trời làm hại ta chăng.

Trời không làm hại gì ông, nhưng ông đang làm hại đất nước và dân tộc, thế mà ông nhầm tưởng rằng, được một số người nịnh hót ca ngợi rằng đang ở trên đỉnh vinh quang.

Một đảng đã nắm được chính quyền trên ba phần tư thế kỷ mà cứ loay hoạy với việc chỉnh đốn và làm trong sạch.  Đó là một nghịch lý, một mâu thuẩn nội tại quá lớn. Sự loay hoay này làm tốn rất nhiều công sức, nhưng hầu như không có kết quả.

Có người sẽ hỏi, vậy tôi có cách gì giúp Đảng thoát khỏi loay hoay này hay chỉ làm anh hùng bàn phím. Xin thưa rằng có, nhưng đang tìm dịp thuận lợi để trình bày, viết ra ở đây thì làm cho bài dài quá.