mercredi 3 février 2016

Trần Đại Quang vi phạm luật pháp với thông tư cho phép CSGT tước đoạt tài sản của người dân

CTV ĐÂN LÀM BÁO

Hành vi ăn cướp của công an được kẻ đứng đầu băng đảng BCA gọi là trưng dụng và phê chuẩn bằng thông tư để chính thức cho phép bất kỳ một tên CSGT nào cũng có quyền trấn lột tài sản của người dân.



Trong phần Quy Định Cụ Thể, Mục 1, điều 6 về Quyền Hạn, thông tư số 01/2016/TT-BCA đã cho phép quyền tước đoạt của côn an như sau (1):

"Được trưng dụng các loại phương tiện giao thôngphương tiện thông tin liên lạccác phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân vàngười điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật."

Những cụm từ "các phương tiện" và "người sử dụng" mở rộng địa bàn và đối tượng bị cướp: côn an có thể tước đoạt bất cứ thứ gì và từ bất cứ ai.

Những thành phần nào Trần Đại Quang cho phép "được trưng dụng"? 

Theo Quy Định Chung, Điều 2 - đó là: Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là cán bộ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Công an các đơn vị, địa phương có liên quan; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tức là bất kỳ một công an nào, ở mọi cấp bậc, đều có quyền "trưng dụng" bất cứ thứ gì và từ bất cứ ai.

Trong Mục 1, điều 6 về Quyền Hạn có thòng theo câu: "theo quy định của pháp luật".

Bộ Công an là bộ phận thi hành luật, kiểm soát tình trạng chấp hành hay vi phạm luật pháp trong xã hội. Bộ Công an không có thẩm quyền đặt ra luật. Do đó, mọithông tư quy định của Bộ Công an phải nằm dưới luật, phải "theo quy định của pháp luật".

Thế thì Trần Đại Quang có theo quy định của pháp luật qua thông tư của ông ta ký hay không?

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản được ban hành bởi Quốc hội, Chương III - TRƯNG DỤNG TÀI SẢN quy định: (2)

Điều 24. Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định trưng dụng tài sản quy định tại Điều 23 của Luật này.

2. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.

Do đó, chỉ có cấp Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyềnquyết định trưng dụng tài sản.

Trần Đại Quang đã vi phạm điều 24, khoản 2 "không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản" và Thông tư Số: 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an là một thông tư phạm pháp.

Nguồn : DLB