jeudi 18 mai 2017

ĐỂ HÀ NỘI ĐẸP NHƯ PARIS

Huỳnh Ngọc Chênh

Để Hà Nội đẹp như Paris thì trước hết phải có người Hà Nội đẹp.

Để có người Hà Nội đẹp thì phải có người Việt Nam đẹp.
Để có người Việt Nam đẹp thì phải có chính quyền đẹp
Để có chính quyền đẹp thì phải có thể chế đẹp
Chính quyền xấu là chính quyền độc tài chỉ lo tìm mọi biện pháp kể cả biện pháp xấu đối phó với dân để củng cố và duy trì quyền lực cho bè đảng của mình.
Chính quyền xấu thì dân không thể tốt vì dân đã gian rồi nên càng phải gian hơn để đối phó lại chính quyền xấu. Ví dụ nhỏ: khi có "trật tự" đến dẹp vỉa hè thì dân mang đồ đi giấu, khi hết "trật tự" thì dân lại tràn ra lề đường buôn bán như cũ. Không có người dân đẹp thì làm sao có vỉa hè đẹp, không có vỉa hè đẹp thì làm sao có thành phố đẹp.


Ngoài vấn đề vỉa hè ra, để có một Hà Nội đẹp còn phải vượt qua bao nhiêu vấn nạn khác như xe gắn máy, ùn tắc giao thông, giao thông công cộng, quy hoạch kiến trúc, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường...
Vấn nạn của Hà Nội cũng là vấn nạn của cả nước.
Chính quyền xấu nên đẻ ra doanh nghiệp xấu. Doanh nghiệp xấu thường trốn thuế, gian lận thương mại, bóc lột lao động, phá hoại môi trường, hối lộ quan chức...
Ngoài formosa ra, bác Nguyễn Xuân Phúc có khi nào kiểm tra xem trên toàn quốc có được bao nhiêu khu công nghiệp, bao nhiêu nhà máy chịu tốn kém để xử lý nước thải? Cá chết khắp mọi nơi chứ không riêng chi Bắc Trung bộ. Phần lớn các doanh nghiệp đang kiếm lãi bằng cách gian lận hoặc ăn vào môi trường đấy bác Phúc.
Các hệ lụy xấu phát sinh ra từ chính quyền xấu kể ra đây không thể nào hết.
Để có một chính quyền đẹp phải có một thể chế đẹp.
Thể chế đẹp nhất hiện nay của nhân loại là thể chế dân chủ đa nguyên.
Biết bác Phúc cũng chẳng có quyền chi thay đổi thể chế nên chỉ ngồi đó mơ mộng viễn vông, hết Sài Gòn chiếu sáng Viễn Đông đến Hà Nội đẹp như Paris. Người không làm được việc nên hay mơ mộng đấy thôi..
Bác cả Trọng thực tế hơn. Bác biết cứ tiếp tục định hướng xã hội chủ nghĩa, cả trăm năm nữa cũng đi chưa đến đích. Bác biết thế nhưng vẫn kiên trì chăn dắt đất nước đi như thế. Bác là người xấu. Vì thế dân tộc nầy đang xấu theo.
Dân tộc xấu nên không thể có người Hà Nội đẹp.
Không có người Hà Nội đẹp nên không có Hà Nội đẹp.
Đẹp một chút chưa có, mơ chi đến Ba Lê xa hoa😜😅😡