26 mai 2014

NGỌN LỬA XUA TỐI TĂM, LÚ LẪN


LỜI THÀNH KÍNH TRƯỚC NGỌN LỬA YÊU NƯỚC LÊ THỊ TUYẾT MAI  

 
PHẠM ĐÌNH TRỌNG

 Đốt cháy mình lên vì căm thù giặc Trung Quốc xâm lược

Ngạo ngược mang giàn khoan đến cướp biển quê ta

Nhưng ngọn lửa không cháy lên bên sông Sài Gòn, dòng sông đổ ra biển

Nơi giặc coi biển của ta là ao nhà của chúng.

 


 

Ngọn lửa cháy lên trước dinh Độc Lập, trung tâm chính trị của Sài Gòn, Ba Đình của đất phương

                                                                                                                                       Nam

Nơi những quan nhỏ, quan to, quan bản địa, quan triều đình vẫn hội hè, tụ họp

Những ông quan nhân danh nhân dân, đất nước nhưng chỉ biết lợi ích của phe nhóm, đảng phái

Không biết đến lợi ích của đất nước, nhân dân.

 

 

Những ông quan đã dâng thác Bản Giốc, dâng cả dải đất lịch sử bi tráng ở Lạng Sơn cho bành

                                                                                                                trướng phuơng Bắc

Những ông quan đã dâng đất chiến lược Tây Nguyên, dâng ba trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn  

                                                                                                                            cho giặc

Những ông quan chỉ tin những lời giặc phỉnh phờ bốn tốt, mười sáu chữ vàng giả dối

Bỏ tù dân chỉ vì dân nói sự thật.

 

 

Tàu chiến giặc dàn đội hình xục xạo khắp biển Đông

Bắn giết dân ta đánh cá trên vùng biển ngàn đời của cha ông

Máu dân Việt ngày ngày loang đỏ biển Đông nhưng quan vẫn lạnh lùng: Biển Đông không có

                                                                                                                                       gì mới!

Lợi ích phe nhóm, đảng phái làm cho quan trở thành lú lẫn, tăm tối.

 

 

Không giặc nào cướp được đất đai, khuất phục được ý chí Việt Nam

Khi trí tuệ và khí phách Việt Nam là phẩm chất của những ông quan

Khi những ông quan thực sự vì dân, vì nước

Biết quí trọng dân, nuôi dưỡng sức dân và biết tìm sức mạnh trong dân.

 

 

Nhưng quan hôm nay chỉ biết “còn đảng còn mình”

Đảng lại chỉ biết lợi ích của đảng và phe nhóm

Đứng ngoài và đứng trên pháp luật, đảng thâu tóm toàn bộ đất đai và quyền lực của nhân dân

Nông dân cả nước thành dân oan mất đất, trí thức nói sự thật thành “thế lực thù địch”.

 

 

Những góc tối tăm ở những người đang nhân danh nhân dân, đất nước

Còn nguy khốn hơn ngàn lần giàn khoan HD981 ngạo ngược

Còn nguy khốn hơn mọi đạo quân hùng mạnh xâm lược

Ngọn lửa bùng cháy lên xua đi sự lú lẫn, tối tăm.