28 mai 2014

Vị trí mới của HD-981


Theo thông báo của Cục Hải sự TQ Tàu thì toạ độ mới là của giàn khoan 981 là 15°33.38' N và 111°34.62' E (một vài báo 'đành đoạn' ghi là 15°33'38" và 111°34'62" - số đo phút/giây không bao giờ lớn hơn 60 - ở đây Tàu viết số đo phút dưới dạng thập phân). Theo Google Earth thì vị trí mới này (xem bản đồ kèm theo):

- Tri Tôn : 25 nm
- Lí Sơn 141 nm
- Phú Lân: 88 nm

- Đường cơ sở quần đảo HS do ho tự vẽ (không theo UNCLOS): 17 nm
- Hải Nam: 190 nm
- ranh EEZ VN: 57 nm
- trung tuyến VN-HN; 42 nm
- bờ biển VN : 153 nm

Chỗ mới cách chỗ cũ khoảng 23 nm, ở đây đáy biển sâu 1380 m (chộ cũ đáy biển sâu khoảng 1045 m).
Tóm lại chẳng có tích cực trong việc di chuyển giàn khoan này, 981 vẩn nằm sau trong EEZ của Việt Nam (trước đây 80 hải lí bây giờ 57 hải lí - còn nếu so với đường trung tuyến VN- Hải nam thì sâu vào EEZ VN 42 hải lí - thì vẫn là vi phạm vùng biển VN)