24 mai 2015

GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.


Thời điểm Đại Hội 12 đầu năm 2016 sắp tới đòi hỏi chúng ta phải nói thẳng, nói thật, nói hết với quảng đại quần chúng, với toàn thể đảng viên, với niềm hy vọng áp lực lên Đảng cầm quyền toàn trị để mong thoát khỏi sự tụt hậu ngày càng trầm trọng về mọi mặt của đất nước, đồng thời xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.
Sau bài góp ý Thư đảng viên, không phải “Thế lực thù địch”! của ông Lê Công Giàu, chúng tôi giới thiệu bài góp ý của ông Võ văn Thôn, Đảng viên chi bộ khu phố 4- P3Q3

TP.HCM,  Ngày  6/3/201
     GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.


 
        Tôi nhận văn kiện vào 18 giờ ngày 5/3/2015 và được yêu cầu nộp lại bảng góp ý vào ngày 7/3/2015 tức một ngày hai đêm là thời gian nghiên cứu viết bảng góp ý. Cách làm việc của Đảng đối với các đảng viên lảo thành như thế đó! Vì sự nghiệp của dân tộc, của đất nước tôi cố gắng đọc và góp ý.
 


1-  Đánh giá tổng quát 30 năm đổi mới.

Trong thời đại hiện nay, đánh giá lại quá trình thực hiện không nên chỉ so ta với ta, hiện nay với quá khứ mà còn phải so ta với thế giới, ta với các nước quanh ta thì mới đánh giá đúng sự tiến hay lùi của ta: So với quá khứ ta có tiến bộ, có một số thành tựu, nhưng so với các nước ta vẫn là nước nghèo, năng suất lao động rất thấp, đời sống nhân dân nhất là công nhân, nông dân và các dân tộc miền núi còn vô vàn khó khăn. Trong khi nhiều nước trong khu vực hoặc cùng hoàn cảnh hoặc không có nhiều lợi thế như ta đã nhanh chóng vươn lên thành các<con rồng>. Hiện nay nước ta đứng cuối bảng các nươc Đông Nam Á. Nhục lắm.

2-  Nhiệm vụ phát triển trong 5 năm tới:

a/ Đánh giá về tình hình thế giới trong những năm tới, tôi mượn ý kiến của Đ/c Nguyễn mạnh Can, phó ban tổ chức TW đã phát biểu vào dịp Tết 2014:<Trước kia thế giới chỉ có 2 phe, giờ đây là toàn cầu hóa. Trước kia ta và nhiều nước trong phe XHCN coi Mỹ là kẻ thù, là đối thủ, nay lại coi Mỹ và nhiều nước trước đây thuộc hệ thống TBCN là quan hệ đối tác, cà đối tác chiến lược nữa.v.v..Trước đây toàn thế giới chia làm hai phe, là chiến tranh lạnh. Nay toàn thế giới hội nhập, là toàn cầu hóa. Trước đây chỉ có kinh tế công nghiệp, giờ đây thêm kinh tế tri thức. Thời đại đã thay đổi nên chúng ta mới đặt vấn đề đổi mới…..Mục tiêu chúng ta phải là;<Đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới>, tức là phải xây dựng thành công một chế độ xã hội ưu việt, chứ không phải xây dựng thành công một chủ nghĩa>.

b/ Về chủ nghia thì Giáo sư Trần Phương, nguyên phó thủ tướng, đã phát biểu nhân dịp góp ý vào cương lĩnh do Hội  khoa học kinh tế VN tổ chức cách nay bốn năm;<Thế bây giờ cái CNXH của ông là cái gì đây/ Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác! Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng sẽ đi là cái CNXH gì đây/ Ông bip thiên hạ với cái CNXH của ông!.....Ông nói CNXH mà ông không biết nó là cái gì cả. Ông nói định hướng XHCN mà ông không biết cái định hướng nó là cái gì….Tôi nói thật là chúng ta tự lừa dối chúng ta.>. Chính tổng bí thư Nguyễn phú Trọng cũng đã nói: “xây dựng XHCN còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ nầy không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt nam hay chưa”. Rõ ràng là đã đến thời điểm cần sòng phẳng về nhận thức, không thể lập lờ đánh tráo khái niệm để rồi phơi bày một sự thật quá lộ liểu: nói vậy mà không phải vậy. Tức là cần chấm dứt cái tình trạng mà Giáo sư Trần Phương vừa nêu. 

c/ Về xây dựng Đảng, tôi đồng ý với dự thảo lấy tư tưởng Hò chí Minh để xây dựng Đảng. Học thuyết HCM là một học thuyết của thời đại, học thuyết đoàn kết và thống nhất. Trong tình hình đất nước ta hiện nay chỉ có học thuyết HCM mới củng cố và xây dựng thành công đất nước. Hiện tình đất nước ta hiện nay chỉ có khẩu hiệu đoàn kết mới tập hợp được sức mạnh dân tộc để xây dựng và bảo vệ độc lập chủ quyền. Nếu vẫn giữ những tư tưởng cực đoan và chia rẽ, tôi đúng anh sai, tôi lãnh đạo anh phải chịu sự lãnh đạo thì thảm họa việt vong của đất nước đang dần dần lộ rõ. Trong di chúc của Bác:”Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước VN hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Hoàn toàn không có chút gì đến CNXH.

Ngay cả bên cạnh ta, người bạn bốn tốt, mười sáu chữ vàng cũng hoàn toàn không còn là XHCN. Năm 2002, Đại hội 16 Đảng cộng sản Trung quốc đã từ bỏ chủ nghĩa Mac-Lenin để xây dựng đường lối riêng, chủ nghĩa riêng và gọi đó là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung quốc. Đó là học thuyết ba đại diện: Đại diện lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân TQ. Nhờ thế chỉ thời gian ngắn TQ trở thành cường quốc thứ hai, còn VN thì hiện nay đã hơn Lào và Kamp về các chỉ số lạc hậu.

 

                                                   Võ văn Thôn

                                           Đảng viên chi bộ khu phố 4 P3Q3