20 mai 2015

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi bị cám xuất cảnh


V
 Trần Quang Thành

Rạng sáng ngày 19-5-2015, khi GS Nguyễn Huệ Chi cùng vợ và con gái làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ từ sân bay Tân Sơn Nhất đã bị ngăn chặn xuất cảnh.
An ninh sân bay đã làm biên bản thu giữ hộ chiếu của GS Nguyễn Huệ Chi và nói rằng họ chỉ là người làm theo lệnh từ Hà Nội Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là môt trong hững nhà trí thức sáng lập trang báo điện tử  Giáo Bauxite Việt Nam, thu hút  hang triệu bạn  đọc trong và ngoài nước
Giáo sư  Nguyễn Huệ Chi khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đòi hỏi quyền công dân của ông phải được tôn trọng.
Trà lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành, từ Sài Gòn Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết 
TiN      Nguồn : Tiếng Dân