30 mai 2015

Bản góp ý “ Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 “ của ông Lê Thân.Thời điểm Đại Hội 12 đầu năm 2016 sắp tới đòi hỏi chúng ta phải nói thẳng, nói thật, nói hết với quảng đại quần chúng, với toàn thể đảng viên, với niềm hy vọng áp lực lên Đảng cầm quyền toàn trị để mong thoát khỏi sự tụt hậu ngày càng trầm trọng về mọi mặt của đất nước, đồng thời xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.

Các bài góp ý đã đăng :

- ông Lê Công Giàu : Thư đảng viên, không phải “Thế lực thù địch”!
- ông Võ văn Thôn : GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.
- ông Tống Văn Công : GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.

Chúng tôi giới thiệu tiếp bài Bản góp ý “ Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 “ của ông Lê Thân.
 Định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là một mục tiêu chính trị, xã hội nhằm đạt tới : “ Đảm bảo an sinh, công bằng xã hội, chăm sóc tạo cơ hội cho mọi người được thăng tiến, có công ăn việc làm, không một người dân nào bị đói, bị thất học, hạnh phúc cho tất cả mọi người. . .“


 
__________________________________________________________________________________Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kính gởi: Ban Chấp Hành Trung ương.

Bản góp ý “ Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 “

( Góp ý tại chi bộ khu phố 4 Phường 5 Quận 10 T/P HCM )

 

Tôi tên Lê Thân, Đảng viên chi bộ khu phố 4, phường 5, Q10- TP. HCM xin góp ý  bản “dự thảo văn kiện ĐH 12 “ với những ý như sau:

1/ Về kinh tế thị trường định hương xã hội chủ nghĩa

Tôi đề nghị cần định nghĩa rõ ràng không nói chung chung. Tôi đồng ý với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng định nghĩa KTTTĐHXHCN trong phiên họp chánh phủ tổng kết công tác tháng 2/2015: Kinh tế thị trường là nền kinh tế  vận hành theo quy luật vốn có với đầy đủ các yếu tố công khai, minh bạch, bình đẳng  giửa các thành phần kinh tế trong xã hội; Định hướng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chính trị, xã hội Đảng, nhà nước nhằm đạt tới : “ Đảm bảo an sinh, công bằng xã hội, chăm sóc tạo cơ hội cho mọi người được thăng tiến, có công ăn việc làm, không một người dân nào bị đói, bị thất học, hạnh phúc cho tất cả mọi người. . .

2/ Về hệ tư tưởng , chính trị: 

Tôi đề nghị thay hệ tư tưởng Mác- Lênin- Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng  Mac- Anghen- Hồ Chí Minh vì những nước nào theo chủ nghĩa Lênin đến nay đều sụp đổ hoàn toàn. Cụ thể là Cuba và kể cả TQ trên thực tế đều giả từ ý thức hệ Mac- Lênin. Hệ tư tưởng Mac- Anghen ( Quốc tế  Cộng sản 2 ) rất nhiều nước trên thế giới đã vận dụng, rõ nhất là các nước Bắc Âu đều phát triển vượt bậc, nhân dân ấm no hạnh phúc

3/ Về Đảng lãnh đạo xây dựng luật pháp

Tất cả mọi văn bản luật pháp liên quan đến bộ phận dân chúng nào, khi xây dựng thì bộ phận dân chúng đó phải được quyền tham khảo, bày tỏ nguyện vọng, lợi ích chánh đáng  của mình trước khi đưa ra Quốc hội biểu quyết, ban hành. Xin nêu một thực tế, do thiếu sâu sát quần chúng, QH đã thông qua điều 60 Luật BHXH ( công nhân không được lãnh tiền BHXH ngay khi bị nghỉ việc trước tuổi hưu ) đã dẫn đến hậu quả tai hại : Hơn 90.000 công nhân công ty Pou- Chen ở Long An đã  phẩn nộ đình công, biểu tình kéo theo  sự hưởng ứng của nhiều công ty ở các tỉnh , thành phố lân cận. . . đã buộc chủ tịch TLĐLĐ VN và đại diện Thủ tướng chính phủ phải hứa sẽ kiến nghị QH sửa đổi bổ sung điều luật để đảm bảo lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt của công nhân.

4/ Về  “ Đền ơn, đáp nghĩa “ , “ hòa giải hòa hợp dân tộc “

Tất cả mọi công dân VN đã chiến đấu hy sinh bảo vệ tổ quốc đều phải được tôn vinh. Cuộc chiến bảo vệ tổ quốc năm 1974, 1979, 1988 và cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ  đều là cuộc chiến giành và bảo vệ  độc lập dân tộc, phải cùng được tôn vinh và đưa vào sách giáo khoa. Không thể vì “ hửu nghị viễn vong “ mà chối bỏ lịch sử, quên đi  biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh bảo vệ tổ quốc. Phải xử sự như vậy mới có thể “ hòa giải hòa hợp dân tộc “, đoàn kết  được toàn dân chống đại họa Bành trướng BKXL.

5/ Về xác định “  kẻ thù “

Phải xác định cụ thể ai là thù, không nói trừu tượng, mơ hồ, chung chung “ thế lực thù địch “. Nếu không rõ ràng thì sẽ làm chia rẽ sâu sắc trong nội bộ  Đảng và trong nhân dân. Theo tôi, phải  chính thức nói rõ cho toàn Đảng, toàn Dân biết (thực tế ai cũng đã biết ): Bè lủ bành trướng Trung Quốc đang cướp đất, đấp đảo, lấn biển, cướp nước ta  chính là kẻ thù lâu dài, trực tiếp, nguy hiểm. Với tư cách là người lảnh đạo đất nước , Đảng cần phải có tuyên bố chính thức về lập trường của Đảng đối với hành động cướp đảo cướp biển của Trung Quốc đối với VN ở Biển Đông.

 Chủ trương của Đảng ta là không liên minh với nước nào để chống nước thứ ba, tôi cho chủ trương này là sai lầm nghiêm  trọng. Trong từ ngữ VN , chống lại có nghĩa là tự vệ. Ví dụ: chống Pháp, chống Mỹ là tự vệ. Vậy thì tại sao VN không được tìm Bạn để  liên minh, để tự vệ trước hiểm họa cướp nước của kẻ thù BKXL?

Thật là một điều vô lý, nhân dân VN không thể chấp nhận. Về mặt ngoại giao, có thể nói cách nào đó để giảm căng thẳng trong khi ta còn chưa chuẩn bị kịp, nhưng trong Đảng phải xác định rõ là phải liên minh với một nước khác có cùng lợi ích để tự vệ là đúng. Do đó, văn kiện cần ghi rõ là : “ VN liên minh quân sự với một hoặc nhiều nước nhằm bảo vệ đất nước, VN không liên minh quân sự để xâm lược nước khác

6/ Về kinh tế:

Cần phải nhanh chóng sửa đổi một số luật lệ để phù hợp với thông lệ quốc tế, để nhanh chóng ký HĐ TPP ( Hiệp ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương ) để ngày càng tự chủ, độc lập về kinh tế, nhanh chóng thoát khỏi  lệ thuộc kinh tế từ TQ, đưa nước ta  sớm bước vào thời kỳ phồn thịnh, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ tự do công bằng văn minh.

7/ Kiểm điểm nhiệm kỳ 11:

Đề nghị Đại hội xem xét 2 văn kiện: Qui định 244 về việc cấm đảng viên không được tự ứng cử , đề cử người không nằm trong danh sách cấp ủy dự khiến, và qui định cấm đảng viên không được ký kiến nghị tập thể. Hai văn kiện trên có phù hợp với điều lệ Đảng hiện hành ( khóa 11) ?

                                                                 Người đề nghị
                                                                       Lê Thân
                             ( Đảng viên chi bộ khu phố 4 phường 5 Q10, TP.HCM)