18 mai 2015

Hội Nghị Trung Ương 11 đảng CSVN, phương thức robot


Trần Quang Thành
Từ ngày 4 đến ngày7/5/2015, Trung ương đảng CSVN đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này, Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành lại được coi là quan trọng, ngang hàng với 3 vấn đề trọng đại khác. Đó là các vấn đề về phương hướng công tác tổ chức nhân sự, về số lượng-việc phân bổ đại biểu và vấn đề mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Điều đáng lưu ý là trong lúc Trung Quốc tiếp tục xâm lấn đất liền, chiếm biển đảo lập căn cứ không quân, hải quân, và đang uy hiếp an ninh hàng hải, uy hiếp tự do thông thương của khu vực và thế giới, thì BCH Trung ương đảng CSVN im re, không bàn thảo gì cả !


Khi được hỏi về sự kiện này nhà quan sát  Nguyễn Khắc Mai đã chia sẻ cảm nghĩ với nhà báo Trần Quang Thành như sau, mời quý vị theo dõi

 
Tin       Nguồn : Tiếng Dân