23 mai 2015

Nhà nước công an trị đang khủng bố người dân

Trần Quang Thành


.
Trong thời gian gần đây,dư luận trong và ngoài nước rất quan ngại  về tính mạng của người dân  ở Việt Nam đang bị đe dọa rất nghiêm trọng, đặc biệt môt trong những nguyên nhân dẫn đến tinh trang đó lại do giới bạo quyền cộng sản dung lực lượng công an  gia tăng các hoạt động khủng bô dân thường dưới nhiều hình thức tàn bạo và thâm độc
Từ thành phố Huế, linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã l lên tiếng tô cáo những tội ác của lực lương công an chỉ biết còn Đảng, còn minh qua cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiên.


 


        Nguồn : Tiếng Dân