11 juin 2017

MỪNG LẮM CỤ ƠI


- Cụ ơi, tôi mừng và cũng lo lo khi có chủ trương kiểm tra tài sản 1000 cán bộ cao cấp.

- Sao lại mừng lại lo lo ?

- Mừng về minh bạch lấy lại lòng tin, lo là nhỡ có đồng chí nào...thì lấy ai làm việc, xót xa lắm. !

- Đúng là cụ hay lo. Tôi thì tôi yên lòng. Các đồng chí cán bộ cao cấp đi xe nhà nước, ở nhà nhà nước, tiêu tiền nhà nước, Mọi tài sản nêu có cũng của vợ con, bản thân các đồng chí ấy có gì đâu.

- Thế hả cụ ? Có khi nghèo hơn tôi và cụ ấy chứ ?

- Thì VƯỠN...!